Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 3 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 03/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 982/TCT-CS ngày 14/03/2016 về tỷ giá tính thuế GTGT; thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài

 

Trường hợp Liên danh Dasan - Kunhwa – Pyunghwa (DKP) là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng số 1890/CIPM-HDKT ngày 30/5/2012 với Tổng Công ty Đầu tư và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long để thực hiện thiết kế giám sát xây dựng cầu Vàm Cống, trong năm 2015 Liên danh DKP phát sinh thu nhập từ hợp đồng này (nhận được doanh thu bằng đồng Won - Hàn Quốc) thì Liên danh DKP phải thực hiện quy đổi sang đồng Việt Nam đối với khoản doanh thu nhận được bằng đồng Won nêu trên theo tỷ giá mua vào của Hội sở chính ngân hàng thương mại nơi Liên danh DKP mở tài khoản (ngân hàng Vietcombank) để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định nêu trên.

 

2. Công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/3/2016 hướng dẫn khai tờ khai QTT TNCN đối với tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC

 

Tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động trong trường hợp này, khi khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán ủy quyền cho người lao động thực hiện như sau:

 

- Tại chỉ tiêu [36] Tờ khai QTT TNCN 05/KK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

 

- Tại chỉ tiêu [19] Phụ lục 05-1/BK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

 

Trường hợp Tổ chức sử dụng ứng dụng khai thuế của ngành thuế, sau khi khai đầy đủ thuế TNCN đã khấu trừ tại chỉ tiêu [19] trên Phụ lục 05-1/BK-TNCN, hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [32] (chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu [19]) lên chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN. Đối với Tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền quyết toán trong trường hợp này, Tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

 

3. Công văn số 1042/TCT-CS ngày 16/03/2016 về Thuế bảo vệ môi trường

 

Trường hợp Công ty Sunway Mario ký hợp đồng thực hiện gia công túi ny lông HDPE cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến nguyên liệu do Công ty Tiên Tiến cung cấp sau đó Công ty Sunway Mario xuất trả lại hàng cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến để làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài (hợp đồng xuất khẩu, tờ khai Hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán của lô hàng mà Công ty Tiên Tiến xuất khẩu phù hợp với mặt hàng, số lượng túi nylông Công ty Sunway Mario gia công) thực tế đây là vẫn là sản phẩm của Công ty TNHH TM sản xuất Tiên Tiến sản xuất ra. Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 13491/CT-TTHT ngày 23/12/2015, cụ thể: Túi ni lông của Công ty TNHH TM sản xuất Tiên Tiến giao cho công ty Sunway Mario gia công thuộc đối tượng không phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

 

4. Công văn số 1047/TCT-CS ngày 16/03/2016 giới thiệu nội dung Thông tư 21/2016/TT-BTC

 

Đối tượng áp dụng Thông tư số 21/2016/TT- BTC bao gồm :

 

(i) Các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam;

 

Khai thuế giá trị gia tăng

 

- Đối với người nộp thuế là tổ chức:

 

Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm).


 

- Người nộp thuế là cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế theo năm  nộp thuế GTGT theo quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thì thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh hoặc có thể lựa chọn khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng.

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11  năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Giấy xác nhận ưu đãi).

 

Thông tư 21/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016. Ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015.

 

5. Công văn số 3357/BTC-TCT ngày 14/3/2016 hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Về việc tiếp nhận, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Trường hợp, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, không chứng minh được số thuế đã khai là đúng, cơ quan thuế thay đổi việc áp dụng hình thức phân loại hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đang thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau sang thuộc diện hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau;
 

Về việc hoàn thuế

 

Cục Thuế phải thực hiện cập nhật đầy đủ tờ khai thuế, hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế , gửi Danh sách đề nghị phê duyệt Quyết định hoàn thuế GTGT theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm công văn này về Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tử ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

 

Tổng cục Thuế kiểm tra, xác định xác định hồ sơ đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế

 

Thời gian giám sát, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của Tổng cục Thuế không tính trong thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Cục Thuế.

Trân trọng.