Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 3 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 03/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số1041/TCT-CS ngày 16/03/2016 về kê khai, nộp thuế GTGT

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho phép Công ty chuyển đổi dự án khu Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ sang nhà ở xã hội, theo đó Công ty thực hiện chuyển giao nhà đã xây dựng cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để UBND tỉnh tiếp tục thực hiện bán nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang...theo quy định và được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thanh toán.

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, trường hợp chuyển nhượng nhà của Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu cho UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% (mức thuế suất áp dụng đối với nhà ở xã hội).

 

2. Công văn số 1175/TCT-KKngày 21/03/2016 về khấu trừ thuế GTGT

 

Trường hợp Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”) mua hàng hóa của đối tác tại Nghệ An (sau đây gọi là “bên cung cấp”), có chứng từ thanh toán qua ngân hàng từ tài khoản Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty sang tài khoản bên cung cấp không đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp thì chứng từ không đủ điều kiện để Cô8ng ty kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 

Trường hợp bên cung cấp đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế chậm so với thời gian quy định nhưng trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của Công ty thì tại thời điểm bên cung cấp đăng ký/thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp, chứng từ thanh toán qua ngân hàng được coi là đủ điều kiện về tài khoản để Công ty kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

 

3. Công văn số 1218/TCT-HTQT ngày 23/03/2016 về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Nhật Bản

 

Trường hợp ATD tiến hành cung cấp dịch vụ đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho GPV theo “Hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến sản xuất và sửa chữa đồng hồ đo chất lỏng” thông qua việc hàng năm cử các chuyên gia Nhật Bản đến đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở sản xuất của GPV đã hình thành cơ sở thường trú của ATD tại Việt Nam. Trong trường hợp này, thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam thực hiện đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho GPV đã không thỏa mãn điều kiện (c), Khoản 2, Điều 15 Hiệp định. Thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản này sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của nội luật Việt Nam.

 

4.Công văn số 1277/TCT-CS ngày 28/03/2016 về việc điều chỉnh hoá đơn

 

Căn cứ quy định liên quan và theo trình bày của Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd - Chi nhánh Hà Nội thì Ngân hàng có xuất 05 hoá đơn phí dịch vụ: Hoá đơn số 0001969 MH/15T  01GTKT2/001 ngày 27/4/2015, hoá đơn số 0003268 MH/15T  01GTKT2/001 ngày 29/5/2015, Hoá đơn số 0000694 MH/15T  01GTKT2/001  ngày 30/6/2015, Hoá đơn số 0001986 MH/15T  01GTKT2/001 ngày 31/7/2015, Hoá đơn số 0003209 MH/15T  01GTKT2/001  ngày 31/8/2015 cho khách hàng là Công ty TNHH Kế toán Vina-chi nhánh Hà Nội (MST 0312787311001), do nhầm lẫn Ngân hàng đã in mã số thuế của Công ty TNHH Kế toán Vinh - Chi Nhánh Hà Nội là 0312787311011 thay vì mã số thuế đúng là 0312787311001 thì Ngân hàng và khách hàng phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót về mã số thuế, đồng thời Ngân hàng lập hoá đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.


5. Công văn số 1278/TCT-CS ngày 28/03/2016 về thuế nhà thầu

 

- Công ty Stolz Sequipag là nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cung cấp dịch vụ cho nhà thầu Gerico France SA - Việt Nam để nhà thầu Gerico France SA - Việt Nam thực hiện dự án thiết kế và xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam nên thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam. Nhà thầu Gerico France SA - Việt Nam có trách nhiệm khai, nộp và khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho Công ty Stolz Sequipag.

- Trường hợp nhà thầu Gerico France SA - Việt Nam nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp, Công ty Stolz Sequipag nộp thuế theo phương pháp ấn định tỷ lệ thì:

 

+) Nếu Công ty Stolz Sequipag là nhà thầu nước ngoài thực hiện một phần công việc được giao lại từ hợp đồng thầu chính và có tên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì nộp thuế GTGT trên doanh thu hợp đồng thầu phụ ký với nhà thầu Gerico France SA - Việt Nam và không phải nộp thuế TNDN.

 

+) Nếu Công ty Stolz Sequipag không có tên trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thầu chính thì Công ty Stolz Sequipag nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu hợp đồng thầu ký với nhà thầu Gerico France.

Trân trọng.