Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 4 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 04/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1342/TCT-CS ngày 31/03/2016 về chính sách thuế
 

Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam chuyên gia công kim loại đất hiếm từ vụn nam châm và ô xít cho bên thuê gia công là các khách hàng nước ngoài; các khách hàng này đều góp trên 20% vốn điều lệ vào Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam.

 

Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế. Trường hợp từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015 Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt Nam có hoạt động thanh lý bán lỗ các tài sản cố định chưa khấu hao hết, giá trị còn lại lớn và các tài sản cố định đang đầu tư dở dang chưa hoàn thành bàn giao đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có dấu hiệu rủi ro về thuế thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan có chức năng xác minh làm rõ các giao dịch thanh lý tài sản này có phải giao dịch liên kết hoặc giao dịch không theo giá thị trường để xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết theo quy định tại Phần B Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010.

 

2. Công văn số 1409/TCT-DNL  ngày 05/04/2016 về đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của các đại lý bán vé cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam     

 

Trường hợp doanh nghiệp là đại lý của VNA có mức vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng  (không phân biệt doanh nghiệp thành lập trước hay sau ngày Thông tư số  39/2014/TT-BTC có hiệu lực) nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và không vi phạm quy định về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, không có các dấu hiệu rủi ro về thuế được nêu tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được tạo hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.      

Trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có hoạt động rủi ro về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định nhưng đối với hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA, nếu Cục Thuế xác định không có dấu hiệu rủi  ro về thuế thì doanh nghiệp được đặt in hóa đơn theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng riêng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.

 

3. Công văn số 1434/TCT-KK ngày 07/4/2016 về  tiếp nhận mẫu 06/GTGT

 

Theo báo cáo của một số cơ quan thuế thì đến nay vẫn còn người nộp thuế chưa gửi mẫu 06/GTGT- tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016-2017 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của người nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT - đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 - 2017) cụ thể như sau:

 

Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016, nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm nêu trên. 

 

4. Công văn số 4193/BTC -CST ngày 30/03/2016 về  hoàn thuế GTGT của nguyên liệu lót lò nung nhập khẩu.

 

ATP HK đồng ý chuyển đổi hợp đồng số ATC20121203 ngày 5/12/2012 (mua bán 80 tấn Ferro Tungsten) sang hợp đồng thuê mượn phục vụ cho hợp đồng gia công, ATP Việt Nam thuê 80 tấn quặng để dùng lót lò nung và phải trả phí, mức phí sẽ điều chỉnh theo thời gian thuê - mượn thực tế, ATP HK giữ nguyên quyền sở hữu hợp pháp đối với số quặng đã cho mượn có thời hạn; nếu ATP Việt Nam có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu của lô hàng quặng lót lò, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với tiền thuê quặng theo thỏa thuận với bên cho thuê và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định thì ATP Việt Nam được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu của 80 tấn Ferro Tungsten lót lò nung nêu trên.

 

Về mặt thủ tục, trường hợp ATP Việt Nam chuyển đổi hợp đồng mua bán số ATC20121203 ngày 5/12/2012 sang hợp đồng thuê mượn mặt hàng Ferro Tungsten để phục vụ cho hợp đồng gia công thì ATP Việt Nam phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Trân trọng.