Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 5 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 05/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1870/TCT-CS ngày 05/05/2016 về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

Công ty TNHH Onecad Việt Nam thành lập năm 2014, Công ty đã áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2014, 2015, trường hợp Công ty có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT từ kỳ tính thuế quý 4/2014 đến hết kỳ tính thuế quý 3/2015 từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và không phải nộp Mẫu 06/GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp khấu trừ thuế cho hai năm 2016, 2017.


2. Công văn số 1871/TCT-CS ngày 05/05/2016 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

 

Trường hợp bà Kiều Thị Oanh trúng đấu giá 03 thửa đất (trong đó có 01 thửa đất đã được cấp GCN QSDĐ diện tích 750 m2, 02 thửa đất đã được cấp GCN QSDĐ diện tích 13.452 m2) là tài sản nhận thế chấp của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đắk Nông ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thực hiện bán đấu giá, thì khi bà Kiều Thị Oanh đăng ký quyền sử dụng đối với 01 thửa đất có diện tích 750 m2 nêu tại Công văn số 628/CT-THNVDT, giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn của thửa đất nêu trên. Trường hợp không xác định được giá trúng đấu giá đối với từng thửa đất bán đấu giá thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo cơ quan chức năng xác định giá trúng đấu giá đối với từng thửa đất theo quy định của pháp luật về đấu giá để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.


3. Công văn số 1879/TCT-CS ngày 05/05/2016 về giải đáp chính sách thuế tài nguyên

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không phải đăng ký, không cấp Giấy phép khai thác tài nguyên theo Luật Tài nguyên nước, thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

 

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên khác như: đất, đá, cát, sỏi sông . . . nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, quản lý tài nguyên tại địa phương theo quy định.

 

4. Công văn số 1906/TCT-TNCN ngày 06/05/2016 về cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

Trường hợp cá nhân không kinh doanh có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng nhưng tại thời điểm đề nghị cấp hoá đơn lẻ có doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (từ 100 triệu đồng/năm) thì Cơ quan Thuế không cấp hoá đơn lẻ cho cá nhân. Doanh nghiệp khi mua hàng hoá, dịch vụ của những cá nhân này được lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.


5. Công văn số 1923/TCT-CS ngày 06/5/2016 về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến lâm sản

 

Theo quy định của Luật thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn về thuế TNDN quy định ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản. Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động chế biến lâm sản (nguyên vật liệu đầu vào từ gỗ cao su, gỗ bạch đàn, gỗ thông, gỗ keo...) không thuộc các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN theo hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản.


6. Công văn số 1935/TCT-CS ngày 06/05/2016 về chính sách thuế TNDN

 

Nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 119-2012/PTSC-PM/YENSON/BDV ngày 5/12/2012 quy định Công ty TNHH Đa dạng Yến Sơn được phép đầu tư xây dựng nhà kho tại vị trí khu đất của Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ được thuê lại. Công ty TNHH Đa dạng Yến Sơn sẽ thu phí lưu kho theo thỏa thuận thuê kho với khách hàng và Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ sẽ thu các loại phí dịch vụ mà công ty cung cấp.

 

Căn cứ quy định và tình hình thực tế Công ty nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đa dạng Yến Sơn thực hiện xây dựng công trình để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó quy định Công ty được phép xây dựng công trình trên đất của đối tác, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc xây dựng và hợp tác thì Công ty được trích khấu hao của công trình xây dựng trên theo quy định của Luật thuế TNDN.


7. Công văn số 1961/TCT-CS ngày 9/5/2016 về xử phạt về hóa đơn

 

Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn và không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận về thuế nhưng hành vi này còn hiệu lực xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế (02 năm) thì thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn nhưng chưa đến 05 năm và hành vi này dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận về thuế thì hành vi này bị xử phạt theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.


8. Công văn số 1964/TCT-CS ngày 9/05/2016 về việc khấu trừ thuế GTGT bị truy thu

 

Trường hợp trong năm 2010, Công ty TNHH Viet Hsiang có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nhưng Công ty không kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài theo quy định. Năm 2015, khi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra thuế tại trụ sở Công ty và đã truy thu thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài thì Công ty TNHH Viet Hsiang không được kê khai khấu trừ bổ sung số thuế GTGT bị truy thu này.


9. Công văn số 1965/TCT-CS ngày 9/5/2016 về hóa đơn cấp lẻ

 

Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn giao cho người mua, trường hợp Công ty cổ phần VRG Phú Yên đã ký hợp đồng số 13A.08/HĐKT-XD ngày 07/5/2008 với Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh (DNTN Nhật Minh) về việc thi công xây dựng công trình, sau khi hoàn thành công trình DNTN Nhật Minh không lập hóa đơn giao cho Công ty cổ phần VRG Phú Yên, không kê khai nộp thuế thì đã có dấu hiệu trốn thuế. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Công ty cổ phần VRG Phú Yên làm việc với các cơ quan có chức năng để xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ DNTN Nhật Minh theo quy định.

Trân trọng.