Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 6 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 06/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 2248/TCT-CS ngày 26/05/2016 về khấu hao TSCĐ

 

Trường hợp Công ty TNHH Bơm Ebara thực hiện di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo Quyết định số 1197/UBND - VP ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Hải Dương, một số tài sản cố định không thể di dời (nhà xưởng và vật kiến trúc gắn liền với đất) thì Công ty dừng trích khấu hao đối với những tài sản trên kể từ thời điểm dừng hoạt động tại địa điểm cũ. Giá trị còn lại của tài sản cố định trên là cơ sở để tính toán nghĩa vụ về thuế TNDN (nếu có) khi Công ty nhận bồi thường, hỗ trợ từ các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

 

2. Công văn số 2259/TCT-TNCN ngày 26/05/2016 về việc kê khai cấp mã số thuế người phụ thuộc

 

Trường hợp người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh. Trường hợp người phụ thuộc có giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư Pháp không có thông tin quyển số đăng ký giấy khai sinh, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để có phương án cấp mã số thuế đảm bảo yêu cầu quản lý.

 

Trong thời gian chưa được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì người phụ thuộc này vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế.

 

3. Công văn số 2264/TCT-HTQT ngày 26/05/2016 về cập nhật danh sách Hiệp định thuế của Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực

 

Để các Cục Thuế kịp thời nắm bắt tình hình hiệu lực của các Hiệp định và Nghị định thư, Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này danh sách cập nhật các Hiệp định và Nghị định thư của Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực.

 

4. Công văn số 2291/TCT-TNCNngày 27/05/2016 về hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế

 

(1) Trường hợp khoản bảo hiểm dưỡng lão là một khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật Nhật Bản thì khoản này được trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 

(2) Về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế, căn cứ tình hình thực tế, đề nghị Văn phòng đại diện Mitsui - Soko thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

 

5. Công văn số 2309/TCT-KK ngày 30/05/2016 về chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng của Chi nhánh

 

          Trường hợp Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH Vaude Việt Nam có trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa, từ khi thành lập đến khi giải thể không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính; đối với các chi phí quản lý phục vụ trựctiếp cho hoạt động của Chi nhánh tại Hà Nội có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh đã kê khai tại Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh; Trường hợp có cơ sở để xác định các chi phí này phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trụ sở chính Công ty và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định thì Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện xác nhận nghĩa vụ thuế của Chi nhánh còn được khấu trừ để Chi nhánh tổng hợp kê khai tại trụ sở chính.

 

6. Công văn số 2325/TCT-CS ngày 30/05/2016 về lệ phí trước bạ đối với xe máy điện

 

Xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ với cơ quan thuế kể từ ngày 01/7/2016 trở đi .

 

Cục Thuế khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất giá tính lệ phí trước bạ trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành

 

7. Công văn số 2337/TCT-CS ngày 30/5/2016 về khấu trừ thuế đối với chi phí phúc lợi cho người lao động.

 

- Đối với khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài:Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất nêu tại công văn số 410/CT-TT&HT ngày 21/3/2016 của Cục thuế thành phố Hải Phòng khoản chi phí tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài không phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời không được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi do đó không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

- Đối với khoản chi phí tư vấn khám sức khỏe cho người nước ngoài là một khâu trong quá trình chăm sóc sức khỏe từ tư vấn đến khám, chữa bệnh cho người lao động do đó được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định nêu trên.

 

Trường hợp Công ty phát triển Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (NHIZ) ký hợp đồng thuê tư vấn về thuế thu nhập cá nhân cho đích danh cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thì khoản chi này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

 

8. Công văn số 2340/TCT-DNLngày 30/5/2016về khai, nộp thuế GTGT tập trung

 

Tổng cục Thuế chấp thuận cho Ngân hàng TPbank được khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính từ kỳ tính thuế tháng 07/2016. Cụ thể:

 

- Về thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Ngân hàng TPbank thực hiện kê khai, nộp tập trung thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hội sở chính. Việc kê khai và nộp thuế cho các địa phương được thực hiện theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào Bảng kê 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

- Về thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Ngân hàng TPbank thực hiện khai, nộp tập trung thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tại Hội sở chính dựa trên giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý của toàn ngân hàng trong từng kỳ tính thuế theo Mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014  của Bộ Tài chính . Số thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp phân bổ cho các địa phương được xác định theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào mẫu Bảng kê 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013

 

- Về hoá đơn đầu vào, đầu ra: Từ ngày 01/07/2016  trở đi, toàn bộ hoá đơn đầu vào, đầu ra của Ngân hàng TPbank được thống nhất ghi theo thông tin của Hội sở chính.

 

9. Công văn số 2344/TCT-KK ngày 30/5/2016 vềđăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

Tại khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

Trường hợp một cá nhân làm chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân đó đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân đó và là người đại diện theo pháp luật của các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân đó. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.

 

Đối với trường hợp Chi nhánh 1 Doanh nghiệp tư nhân Châu Nhanh (mã số thuế 2100594858-001) đã đăng ký người đại diện theo pháp luật trái với các quy định tại Điều 13 và Điều 185 Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 nêu trên, Cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cùng cấp thông báo, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 

10. Công văn số 2349/TCT-CS ngày 30/5/2016 về việc sử dụng hoá đơn kèm theo bảng kê

 

Tiết b, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

 

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển trường học Ecopark thực hiện theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Công ty có sử dụng Phiếu thu để thu tiền học phí của học sinh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ tình hình thực tế để xem xét hướng dẫn đơn vị đăng ký Phiếu thu là hoá đơn theo quy định, ghi tên là "Phiếu thu tiền học phí kiêm hoá đơn" và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014  và thực hiện việc phát hành theo quy định.

 

II. Nghị định

 

Chính phủ mới ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Theo đó:

 

          Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

 

          1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 6 Điều 34 như sau:

 

          “1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản;

 

          1b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ Điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

          6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1b, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này”.

 

          2. Bổ sung Khoản 1a vào Điều 37 như sau:

 

          “1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

          a) Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

 

          b) Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)”.

 

          3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 37 như sau:

 

          “1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

          a) Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định;

 

          b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

 

          c) Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

 

          4. Bổ sung Điểm g vào Khoản 3 Điều 38 như sau:

 

          “3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

          a) Lập hóa đơn không đúng thời Điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

          b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định;

 

          c) Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

 

          d) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

 

          đ) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

          e) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

 

          g) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; ...

 

III. Nghị quyết

 

          Ngày 26 tháng 5 năm 2016 Chính phủ đã ban hành 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam.

 

          Theo đó, Quốc hội sẽ quyết định giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT là:

 

          - Đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT.

 

          - Dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT.

 

          - Vận hành các thiết bị, dây truyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT.

 

          - Quản lý an toàn hệ thống thông tin.

Trân trọng.