Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 6 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 06/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. Công văn

 

1. Công văn số 2374/TCT-CS ngày 01/06/2016 về hóa đơn

 

Trường hợp Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng ký hợp đồng nhận nhập khẩu ủy thác với Công ty cổ phần Bột - Giấy VNT19, theo hợp đồng nhận nhập khẩu ủy thác Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng được ủy thác ký hợp đồng và thanh toán thay mua dây chuyền nhà máy sản xuất bột giấy với Công ty Sodre Cell Tofte ở nước ngoài theo điều kiện giá EXW; làm thủ tục mở tờ khai hải quan và nộp thuế thay ở khâu nhập khẩu khi hàng về đến cảng Việt Nam.

 

Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng xuất hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi :

 

- Giá bán chưa thuế GTCTT: giá trị hàng hóa nhập khẩu theo giá EXW trên tờ khai hải quan.

 

- Thuế GTGT khâu nhập khẩu: ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu trên Giấy nộp tiền vào NSNN.

 

Đối với phí ủy thác nhập khẩu nhận được Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng lập hóa đơn GTGT và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.


2. Công văn 2385/TCT-CS ngày 01/06/2016 về chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013

 

Trường hợp Công ty TNHH Yamagata Việt Nam có dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009-2013 nhưng không tính được doanh thu hoặc chi phí của hoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ theo quy định tại Thông tư số l30/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính, Công ty lựa chọn xác định phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo giá trị vốn đầu tư mở rộng so với tổng vốn đầu tư thì chỉ tiêu vốn tự có trong tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh của Công ty là chỉ tiêu vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính (bao gồm cả lãi và lỗ).

 

Trường hợp Công ty TNHH Yamagata Việt Nam được Bộ Tài chính cho phép sử dụng ngoại tệ (đồng USD) làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, theo đó việc hạch toán, kế toán để xác định thu nhập chịu thuế của Công ty được xác định bằng đồng USD. Khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế thì số liệu để tính toán phải được lấy trên báo cáo tài chính đã quy đổi ra đồng Việt Nam (VNĐ).


3. Công văn số 2389/TCT-CS ngày 01/06/2016 về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của NTNN

 

- Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty Canon Singapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) và Công ty TNHH Canon Marketing VN tại Việt Nam, việc giao hàng được thực hiện tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty Canon Sing thuê thì Công ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên; Công ty TNHH Canon Marketing VN có trách nhiệm khai, khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Canon Sing theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

 

- Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty Canon Sing và các khách hàng ở nước ngoài, hàng hóa được giao tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty Canon Sing thuê thì Công ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định.

 

- Đối với giao dịch giữa Công ty Canon Nhật Bản (chức năng sản xuất/giao gia công) và Công ty Canon Sing (chức năng phân phối) thì Công ty Canon Nhật Bản không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam do đây không phải là hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của Công ty Canon Nhật Bản.


4. Công văn số 2392/TCT-CS ngày 01/6/2016 về việc xác định thời điểm áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN

 

- Khoản 5 Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

 

5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

 

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát trường hợp các doanh nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 có kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12 tháng để hướng dẫn doanh nghiệp xác định thời điểm áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012  của Bộ Tài chính nêu trên.


5. Công văn số 2404/TCT-TNCN ngày  01/6/2016 về thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

 

Dự án ODA bao gồm 12 hợp phần và có cơ quản chủ quản và chủ dự án tại các tỉnh thành khác nhau thì phải thực hiện thủ tục đề nghị xác nhận chuyên gia và thủ tục đề nghị xác nhận miễn thuế tại từng địa phương nơi thực hiện dự án.

 

Trường hợp nhà thầu không có trụ sở tại Việt Nam thì Chủ dự án phải có trách nhiệm hỗ trợ đảm bảo thực hiện những quyền lợi của chuyên gia trong thời gian làm việc tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg - cụ thể là phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị xác nhận chuyên gia và thủ tục đề nghị xác nhận miễn thuế cho chuyên gia.

 

6. Công văn số 2475/TCT-CS ngày 06/06/2016 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

 

Nếu năm 2015, Công ty PCGT Limited (Hồng Kông) ký hợp đồng với Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal Việt Nam để mua hàng hóa (vải dệt) sau đó bán lại cho Công ty GSI Trading (Hồng Kông); Công ty GSI Trading (Hồng Kông) bán lại hàng hóa trên cho Công ty Toray Industries Hong Kong (THK); Công ty THK tiếp tục bán số hàng hóa (vải dệt) cho Công ty Kabushikikaishya Sakurai Nhật Bản; Công ty Sakurai Nhật Bản giao vải dệt đó cho Công Sakurai Việt Nam gia công, sau đó toàn bộ hàng hóa được xuất khẩu ra nước ngoài theo chỉ định (tại các họp đồng mua bán giữa các bên đều quy định địa điểm giao hàng là Công ty Sakurai Việt Nam) thì Công ty PCGT Limited, công ty GSI Trading và Công ty THK được xác định là kinh doanh tại Việt Nam nên thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam,

 

7. Công văn số 2543/TCT-KK ngày 08/06/2016 về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

 

Trường hợp Công ty TNHH Media Max Japan (Việt Nam) (sau đây gọi là “Công ty”) đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng Vietcombank, thẻ tín dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty, các khoản thanh toán phát sinh Nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng này được Công ty ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán, tên in trên thẻ là cá nhân Giám đốc Công ty theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ. Việc thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng gồm: phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ, lãi suất chậm thanh toán của thẻ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định.

 

8. Công văn số 2555/TCT-KK ngày 09/6/2016 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Lào Cai có Công văn số 32/NHNo-KDNT ngày 10/3/2016  xác nhận: “Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11… và qua đối chiếu với hồ sơ thanh toán hàng xuất khẩu do quý Công ty xuất trình cho Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Lào Cai, việc thanh toán bằng chứng từ biên mậu theo hợp đồng xuất khẩu ký kết giữa Công ty CP XNK&TM Việt Trung và công ty Kinglung International Minerals Limited là phù hợp.”.

 

Căn cứ các quy định và báo cáo của Cục Thuế nêu trên, trường hợp bộ chứng từ thanh toán qua ngân hàng (chứng từ thanh toán qua ngân hàng, bảng kê chứng từ thanh toán, công văn của Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Lào Cai) nêu trên nếu phù hợp với hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hàng hóa xuất khẩu có liên quan thì được xác định là chứng từ thanh toán qua ngân hàng đủ điều kiện để xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

 

II. Thông tư

          Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

         

          Chúng tôi xin tóm lược những điểm chính sau:

 

          1. Những trường hợp không phải nộp LPTB (sửa đổi / bổ sung):

         

Tài sản  của tổ chức, cá nhân đã nộp LPTB phải đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sát nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

         

          2. Những trường hợp phải nộp LPTB (sửa đổi / bổ sung):

         

          - Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với CTCP có cổ đông sáng lập).

 

          - Thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với CTCP không có cổ đông sáng lập).

 

          - Thay đổi toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác).

 

          - Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH chuyển thành CTCP theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

 

          - Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.

Trân trọng.