Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 6 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 06/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 2569/TCT-TNCN ngày 10/06/2016 về quyết toán thuế TNCN năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập

 

Khi Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động (bao gồm cả trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống Tổng công ty) đã thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 1022/TCT-TNCN nêu trên thì Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện bù trừ giữa số thuế nộp thừa với số thuế còn phải nộp của các cá nhân ủy quyền cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quyết toán thay. Sau khi bù trừ thuế nếu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có số thuế TNCN nộp thừa thì Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện hoàn thuế hoặc bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo. Việc bù trừ số thuế TNCN đã nộp thừa chỉ thực hiện cho nghĩa vụ thuế phát sinh trong cùng một mã số thuế của một tổ chức trả thu nhập, không thực hiện bù trừ cho nghĩa vụ thuế phát sinh với mã số thuế của tổ chức trả thu nhập khác.

 

2. Công văn số 2575/TCT-TNCN ngày 13/06/2016 về chính sách thuế đối với cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh. Cá nhân hành nghề độc lập thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

 

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định về tiền lương, tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

 

3. Công văn số 2584/TCT-DNL ngày 13/06/2016 về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Liên bang Đức đối với nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài của Siemens AG

 

Đối với khoản thu nhập của Siemens AG từ việc cung cấp máy móc, thiết bị trong Hộp đồng bảo trì dài hạn các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2, Siemens AG được áp dụng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định.

 

Đối với khoản thu nhập của Siemens AG phát sinh từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong Hợp đồng bảo trì dài hạn các Nhà máy điện Cà Mau 1, Cả Mau 2 và Nhơn Trạch 2 thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam. Khoản thu nhập của Siemens AG từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật này được xác định bằng 15% tổng doanh thu Siemens AG nhận được từ các Hợp đồng bảo trì nêu trên, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 5% theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính .

 

4. Công văn số 2590/TCT-CS ngày 13/06/2016 về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 

Trường hợp Công ty Liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong có hóa đơn đầu vào số 0002219 ngày 18/08/2015 ghi thuế suất thuế GTGT 10% do Liên danh nhà thầu Công ty CP Xây lắp I Petrolimex và Công ty CP Xây lắp III Petrolimex lập với nội dung thanh toán phần giá trị quyết toán còn lại đã được nghiệm thu hoàn thanh ngày 11/06/2012 của hợp đồng số 06/09/VPT/HĐ ngày 08/06/2009 và Phụ lục hợp đồng số 03/10/VPT-PL-HĐ ngày 10/06/2010, có hóa đơn đầu vào số 0101456 ngày 07/09/2015 ghi thuế suất thuế GTGT 10% do Công ty Bảo hiểm Pjico Khánh Hòa lập và đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra thì thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa nêu tại công văn số 190/CT-THNVDT ngày 12/01/2016 về việc Công ty Liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 2 hóa đơn nêu trên. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xem xét xử phạt Liên danh nhà thầu Công ty CP Xây lắp I Petrolimex và Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

 

5. Công văn số 2592/TCT-CS ngày 13/06/2016 về chính sách thuế GTGT

 

Trường hợp Công ty TNHH Groz Beckert ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để nhà thầu nước ngoài thực hiện dịch vụ đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ trong Công ty, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài không phải là cơ sở dạy học, dạy nghề được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép thì dịch vụ đào tạo do nhà thầu nước ngoài cung cấp cho Công ty TNHH Groz - Beckert Việt Nam không phải là dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, mà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

 

6. Công văn số 2623/TCT-CS ngày 14/06/2016 về thuế suất thuế GTGT

 

Trường hợp sản phẩm Giỏ lưới của Công ty TNHH sản xuất lưới xuất khẩu Đà Nẵng sản xuất từ nguyên liệu chính lả lưới kết hợp với khung nhựa (hoặc khung sắt) chiếm tỷ lệ nhỏ được gắn vào 2 đầu tấm lưới để cố định sản phẩm, sản phẩm Giỏ lưới được dùng để nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

 

7. Công văn số 2660/TCT-CS ngày 15/06/2016 về lệ phí trước bạ đối với xe điện

 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1630/TTg- KTN ngày 11/9/2015 về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký, ngày 21/1/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 16139/BCT-CST gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

 

(1) Chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan Công an được miễn lệ phí trước bạ (không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ) đến hết ngày 30/6/2016.

 

(2) Hồ sơ đăng ký xe máy điện thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

 

(3) Kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Trân trọng.