Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 4 tháng 6 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 04 tháng 06/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 8219/BTC-CST ngày 16/06/2016 về hướng dẫn chính sách thuế TTĐB đối với ô tô điện nhập khẩu

 

Trường hợp Khu di tích lịch sử Đền Hùng có giao cho Công ty TNHH Venus Phú Thọ, Công ty TNHH Venus Phú Thọ ủy thác cho Công ty TNHH MTV A Khôn thực hiện nhập khẩu xe ô tô điện 4 bánh chở người 14 chỗ loại Eagle để phục vụ cho khách tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thì các xe ô tô điện nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích nêu trên thì phải nộp thuế TTĐB và xử phạt theo quy định của pháp luật.

 

2. Công văn số 8773/CT-TTHT ngày 16/10/2014 về chính sách thuế.

 

Trường hợp Công ty có chi trả cho người lao động nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam khoản trợ cấp chuyển vùng 1 lần bằng tiền mặt, nếu khoản trợ cấp này được quy định rõ mức chi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Công ty.

 

Đối với những khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển đồ dùng cá nhân của người lao động Công ty phải trả cho nhà cung cấp không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khi tính thuế TNCN.

 

3. Công văn số 39318/CT-HTr ngày 13/06/2016 về khai thuế GTGT, hóa đơn chứng từ đối với hãng hàng không nước ngoài.

 

Trường hợp Văn phòng được phép bán vé máy bay cho Hãng hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga thì Văn phòng phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế từ đối tượng không nộp thuế GTGT sang đối tượng nộp thuế GTGT, lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT và loại, hình thức hóa đơn phù hợp để sử dụng.

 

4. Công văn số 39782/CT-HTr ngày 14/06/2016 về chính sách thuế.

 

Trường hợp Công ty TNHH Liên doanh xây dựng VIC (Công ty VIC) trực tiếp ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TTL, sau đó Công ty VIC giao ủy quyền cho Chi nhánh Công ty VIC thực hiện công trình thi công. Khi công trình hoàn thành bàn giao cho Công ty VIC và nhận tiền thanh toán thì Chi nhánh có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT cho Công ty VIC và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

 

Khi Công ty VIC thực hiện ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và nhận tiền thanh toán với Công ty TTL thì Công ty VIC có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty TTL và kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Trường hợp Chi nhánh công ty VIC đã lập hóa đơn cho Công ty TTL thì hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn xử lý thu hồi hóa đơn đã lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

 

5. Công văn số 40752/CT-HTr ngày 17/6/2016 về chính sách thuế

 

- Đối với thủ tục mở kho hàng tại tỉnh khác: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Hà có kho hàng trực thuộc tại tỉnh khác nơi Công ty đặt trụ sở chính thì Công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

 

- Về việc sử dụng hóa đơn của kho hàng:

 

+ Khi chuyển hàng hóa từ công ty về kho hàng, từ kho hàng xuất cho các khách hàng, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Hà thực hiện theo quy định tại Điểm 2.6 Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

+ Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

 

- Vướng mắc liên quan đến phương pháp hạch toán kế toán kho hàng nêu trên của Công ty dùng để luân chuyển hàng hóa cho các Chi nhánh tại các tỉnh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế TP Hà Nội, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán để được giải quyết.

 

6. Công văn số 40753/CT-HTr ngày 17/6/2016 về trả lời chính sách thuế

 

- Trường hợp Công ty của Độc giả nhập một lô xe vào ngày 29/4/2016, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị hải quan vào ngày 29/4/2016 thì được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định, kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

Trân trọng.