Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 5 tháng 6 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 05 tháng 06/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. THÔNG TƯ

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là các khoản thuế và thu nội địa), không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về thủ tục nộp thuế điện tử, bao gồm lập chứng từ, tiếp nhận và xử lý chứng từ nộp thuế điện tử qua Công thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; thủ tục nộp thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng, kho bạc; các thủ tục xử lý thông tin thu nộp, chuyển tiền vào tài khoản thu NSNN của ngân hàng, kho bạc và cơ quan thuế.

 

II. CÔNG VĂN

 

1. Công văn số 2694/TCT-CS ngày 17/6/2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Trường hợp Công ty thành lập theo giấy phép đầu tư số 519/GP do Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp lần đầu ngày 28/01/1993 với ngành nghề kinh doanh sản xuất sản phẩm dược, cận dược dùng để chữa bệnh cho người theo danh mục được Bộ Y tế cho phép và có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015 Công ty đang còn trong thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 20% . Do Công ty không thuộc trường hợp được áp dụng thuế suất 20% quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP do đó không thuộc diện được chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN 17% kể từ ngày 01/01/2016 theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và khoản 20, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên.

 

2. Công văn số 2731/TCT-CS ngày 20/06/2016 về việc ghi nhận chi phí đối với hóa đơn lập không đúng thời điểm.

 

Trường hợp Công ty TNHH KMW Việt Nam mua nguyên vật liệu chính của nhà cung cấp trong tháng 01/2016 để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng nhà cung cấp không lập hóa đơn khi giao nguyên vật liệu trong tháng 01/2016 mà lập hóa đơn vào tháng 02/2016. Công ty có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp đồng kinh tế và biên bản bàn giao trong tháng 01/2016, thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa của Công ty để có cơ sở hướng dẫn Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và phối hợp với cơ quan thuế quản lý nhà cung cấp để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

 

3. Công văn số 2734/TCT-CS ngày 20/06/2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh thu chưa thực hiện.

 

      Tại các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán hiện hành chưa có hướng dẫn khoản chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của công ty chứng khoán là doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

4. Công văn số 2736/TCT-CS ngày 20/6/2016 về việc hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT.

 

Trường hợp năm 2012 Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam có ký hợp đồng về việc phân phối thép cho Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam không lập ngay hóa đơn khi xuất hàng cho Công ty mà lập hóa đơn sau khi hàng hóa được Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam xuất bán cho bên thứ ba là không đúng quy định.

 

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam và Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam là có thật, có đủ chứng từ chứng minh thời điểm Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam giao hàng cho Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam trước thời điểm Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam xuất bán cho khách hàng thì Cục Thuế xem xét để Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn Công ty Thép Kyoei Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.


5. Công văn số 2760/TCT-KK ngày 21/06/2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Trường hợp Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thanh tra thuế tại Công ty TNHH thương mại XNK Quang Hưng DAC, xác định hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào của dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu có ngày lập sau ngày xác nhận hoàn thành kiểm tra của Cơ quan Hải quan. Nếu việc lập hóa đơn này theo đúng hợp đồng vận chuyển, đúng hướng dẫn tại Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014 của Bộ Tài chính thì Cục Thuế căn cứ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế để giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

6. Công văn số 2770/TCT-CS ngày 22/06/2016 về thuế GTGT.

 

Trường hợp DNTN Khanh Cát có 02 dự án chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra nhưng phát sinh hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất khi dự án bị thu hồi đất theo các hợp đồng chuyển nhượng tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra với thuế suất là 10% và kê khai, khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

 

7. Công văn số 2772/TCT-CS ngày 22/06/2016 về chính sách thuế TTĐB.

 

Khoản đóng góp bắt buộc tính bằng (=) giá tính thuế TTĐB đối với thuốc lá nhân (x) với tỷ lệ đóng góp bắt buộc, trong đó:

 

- Tỷ lệ đóng góp bắt buộc là tỷ lệ phần trăm (%) theo lộ trình: 1,0% từ ngày 01/5/2013; 1,5% từ ngày 01/5/2016; 2,0% từ ngày 01/5/2019.

 

- Giá tính thuế TTĐB được xác định theo quy định của pháp luật về thuế TTĐB:

+ Đối với thuốc lá nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra và với thuốc lá sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán thuốc lá của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra chưa có thuế TTĐB và chưa có thuế GTGT, được xác định như sau:

 

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá bán thuốc lá chưa có thuế GTGT

 

1 + thuế suất thuế TTĐB

 

 

Giá bán thuốc lá chưa có thuế GTGT được xác định theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.

 

8. Công văn số 2782/TCT-DNL ngày 22/6/2016 về việc xuất hóa đơn khi hoàn phí bảo hiểm.

 

Trường hợp Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả phí bảo hiểm (một phần hoặc toàn bộ) cho Công ty TNHH Phát Tài thì khi hoàn trả khoản phí này Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long yêu cầu Công ty TNHH Phát Tài lập hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ số tiền phí bảo hiểm do Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long hoàn trả, tiền thuế giá trị gia tăng và lý do hoàn trả. Hóa đơn này là căn cứ để Công ty bảo hiểm BIDV Cửu Long điều chỉnh doanh số, số thuế giá trị gia tăng đầu ra và Công ty TNHH Phát Tài điều chỉnh chi phí mua bảo hiểm, số tiền thuế giá trị gia tăng đã kê khai hoặc khấu trừ.

 

9. Công văn số 2792/TCT-CS ngày 22/6/2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất.

 

Trường hợp trong năm 2013, Công ty TNHH Tâm Châu nhận được từ Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam khoản tiền bồi thường tài sản, tiền hỗ trợ do một phần diện tích đất thuê của Công ty TNHH Tâm Châu được Nhà nước thu hồi để giao cho Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 09/07/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty phải hạch toán phần còn lại vào thu nhập khác sau khi trừ các khoản chi phí liên quan theo quy định như chi phí di dời, giá trị còn lại của tài sản trên đất và các chi phí khác (nếu có) và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.


10. Công văn số 8556/BTC-TCT ngày 23/06/2016 về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm củi trấu.

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân bán ra sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất từ nguyên liệu là trấu mua từ các tổ chức, cá nhân khác thì sản phẩm củi trấu, trấu ép, trấu viên là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hoàn thuế.


11. Công văn số 2826/TCT-DNL ngày 23/06/2016 về chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

 

Văn phòng đại diện thay mặt Công ty TNHH Zamestservice thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như: Marketing, gặp gỡ khách hàng, tham gia vào quá trình để đi đến ký kết các hợp đồng (xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác, nghiên cứu thị trường thúc đẩy cơ hội cung cấp máy móc, thiết bị và dịch vụ); tham gia vào quá trình thực hiện các hợp đồng đã ký kết (theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng Việt Nam) thì Công ty TNHH Zamestservice đã thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của mình thông qua Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Công ty TNHH Zamestservice đã hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam.

 

12. Công văn số 2838/TCT-KK ngày 24/6/2016 về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động thu phí Quốc lộ 18.

 

Trường hợp Công ty cổ phần BOT Đại Dương kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội đang thực hiện dự án duy nhất là dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí - thành phố Hạ Long theo hình thức BOT; Công ty bổ sung thông tin Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh không được giao quản lý dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uống Bí - thành phố Hạ Long, các khoản chi phí đầu vào của Chi nhánh do Công ty trực tiếp ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp và kê khai cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố Hà Nội kể từ khi dự án bắt đầu thu phí, thì hoạt động thu phí Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí - thành phố Hạ Long được xác định là hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh: Công ty thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu phí chưa có thuế GTGT thu được tại tỉnh Quảng Ninh và tổng hợp kê khai bù trừ với nghĩa vụ thuế GTGT phát sinh ở trụ sở chính tại thành phố Hà Nội theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC .

 

Công văn này thay thế Công văn số 5600/TCT-KK ngày 28/12/2015 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động thu phí Quốc lộ 18 tại tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần BOT Đại Dương.

 

13. Công văn số 2877/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bóng gạo.

 

Hoạt động xay xát, lau bóng gạo là hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%. Trường hợp trước ngày công văn này, thực hiện khác với hướng dẫn trên thì thực hiện điều chỉnh lại.

 

Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bóng gạo được hướng dẫn tại công văn số 5278/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục Thuế.

 

14. Công văn số 2820/TCT-CS về chính sách thuế TTĐB.

 

Trường hợp Công ty TNHH Piaggio Việt Nam bán xe máy cho các cơ sở kinh doanh thương mại nhưng giá bán của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam thấp hơn 7% giá bán ra bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại; Công ty TNHH piaggio Việt Nam đã tự kê khai giá tính thuế TTĐB theo giá không thấp hơn 7% giá bán ra bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại và giá của Công ty bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại không thay đổi thì Công ty TNHH Piaggio Việt Nam không phải khai điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp.

Trân trọng.