Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 7 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 07/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 8901/BTC-TCT ngày 29/6/2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Trường hợp Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có nhiệm vụ thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn cho nhân dân trên địa bàn, đáp ứng đối tượng, điều kiện, nguyên tắc theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn.

 

2. Công văn số 2929/TCT-CS ngày 30/06/2016 về việc khấu trừ thuế GTGT tiền thuê nhà ở cho nhân viên.

 

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

 

Căn cứ quy định trên, ngày 02/12/2015, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 7822/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) là phù hợp.

 

3. Công văn số 2940/TCT-TNCN ngày 30/06/2016 về chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh.

 

1. Về chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ:

 

Khoản tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp.

 

2. Về chi thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng quản trị:

 

Khoản thù lao trả cho các sáng lập viên hoặc cho các thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản thù lao này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

4. Công văn số 3013/TCT-TTHT ngày 05/7/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp với Hội Tư vấn thuế Việt Nam.

 

Trong thời gian qua, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho ngành Thuế trong việc góp ý xây dựng văn bản pháp luật thuế; hỗ trợ và phát triển hệ thống đại lý thuế. Để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa hai bên, ngày 03 tháng 6 năm 2016, Tổng cục Thuế đã ký Quy chế số 1016/QCPH/TCT-HTVT về phối hợp giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Theo đó,

 

Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam sẽ phối hợp trong các công tác: Rà soát đánh giá tác động của chính sách thuế hiện hành; góp ý xây dựng chính sách, pháp luật thuế, quy trình quản lý thuế; phát triển hệ thống đại lý thuế.

 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thuế khi có yêu cầu để hoàn thành tốt các nội dung phối hợp nêu trên.                     


5. Công văn số 9220/BTC-TCT ngày 05/7/2016 về việc lập hóa đơn khi chuyển giao tài sản theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước).

 

Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 1424/CT-KTT2 ngày 29/3/2016: Trường hợp Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Điện lực dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam có chuyển giao nhà máy phong điện đảo Phú Quý sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, vận hành theo phương thức tăng, giảm vốn chủ sở hữu (vốn Nhà nước) thì Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Điện lực dầu khí Việt Nam không phải lập hóa đơn GTGT.

Trân trọng.