Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 8 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 08/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3612/TCT-CC ngày 12/8/2016 về hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với các bên liên quan tham gia Chương trình khách hàng thân thiết.

 

(1) Việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết:

 

Căn cứ quy định pháp luật về thuế và cam kết triển khai Chương trình khách hàng thân thiết là hoạt động khuyến mại tuân thủ các điều kiện theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ có kèm theo việc giảm giá/tích điểm và tiêu điểm thì phải thể hiện đầy đủ trên hoá đơn bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ để người mua là cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận được hoá đơn có giá trị tương ứng với số tiền phải thanh toán.

 

- Doanh thu tính thuế TNDN trong mọi trường hợp giao dịch nêu trên là toàn bộ số tiền mà các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết nhận được sau khi trừ đi thuế GTGT và giá trị giảm giá/tích điểm thuộc Chương trình khách hàng thân thiết, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

 

- Thực hiện thanh toán các khoản tiền khi khách hàng được tích điểm tiêu dùng hoặc sử dụng điểm tích lũy để mua sắm hàng hóa, dịch vụ thì đây là hoạt động thu hộ, chi hộ giữa Tập đoàn Vingroup - Công ty CP với các Công ty thành viên, không phải là hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP cho các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết. Do đó, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết lập chứng từ thu hộ - chi hộ và không phải lập hóa đơn GTGT.

 

Khi nhận về số tiền tương ứng với số điểm của khách hàng chưa tiêu dùng hết hoặc số điểm của khách hàng chưa đủ điều kiện tiêu dùng khi hết thời hạn Chương trình khách hàng thân thiết, các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup – công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết có trách nhiệm lập chứng từ thu tương ứng kèm theo bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và ghi nhận là thu nhập khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tham gia vào Chương trình khách hàng thân thiết có trách nhiệm sửa đổi mẫu hoá đơn GTGT và thực hiện đăng ký theo quy định pháp luật về hoá đơn.

 

(2) Chứng từ sử dụng khi bán thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom

 

Thẻ mua hàng (dưới hình thức thẻ Adayroi và dưới hình thức mã điện tử) do Công ty TNHB Vinecom phát hành là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khi phát hành chưa phải là hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nên Công ty TNHH Vinecom chưa phải lập hóa đơn và tính thuế Giá trị gia tăng.

 

Khi khách hàng mua thẻ là cơ sở kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom phát hành để mua hàng trên website ADAYROI.COM thì khi đó Công ty TNHH Vinecom mới chính thức chuyển giao quyền sở hữu và lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT và xác định doanh thu tính thuế TNDN theo quy định.

 

2. Công văn số 3629/TCT-TNCN ngày 12/08/2016 về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất.

 

Chuyển nhượng bất động sản nhận được từ thừa kế, thì nghĩa vụ thuế TNCN được xác định như sau:

 

- Phần trị tài sản của bà Hồng và phần giá trị tài sản thừa kế được hưởng của bà Hồng do ông Minh để lại khi chuyển nhượng thì được miễn thuế TNCN;

 

- Phần giá trị tài sản thừa kế của bà Trần Thị Toàn (mẹ đẻ ông Minh) và 2 con của bà Hồng được hưởng do ông Minh để lại, nhưng từ chối không nhận và chuyển lại phần giá trị tài sản thừa kế nêu trên cho bà Hồng, do đến thời điểm chuyển nhượng bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện 183 ngày theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ phải kê khai, nộp thuế TNCN.

 

3. Công văn số 3630/TCT-DNL ngày 12/08/2016 về việc VNPT Vinaphone triển khai hóa đơn điện tử.

 

- VNPT Vinaphone là tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử nếu tham gia vào quy trình lập, phát hành hóa đơn điện tử và VNPT Vinaphone có sinh số, mã xác thực hoặc logo, biểu tượng... lên hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì nội dung này là sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp với VNPT Vinaphone, không có giá trị pháp lý thay cho cơ quan thuế cấp số, mã xác thực trên hóa đơn điện tử.

 

- Cục Thuế Tp Hà Nội không thực hiện cấp số, mã xác thực trên hóa đơn điện tử và không ủy quyền cho VNPT Vinaphone cấp số, mã xác thực trên hóa đơn điện tử.

 

- Sau khi VNPT Vinaphone hỗ trợ doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử thành công, VNPT Vinaphone thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế thì việc chuyển này phải được sự đồng thuận của doanh nghiệp và cơ quan thuế, VNPT Vinaphone phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật và sử dụng thông tin dữ liệu của người nộp thuế đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

4. Công văn số 3671/TCT-DNL ngày 16/8/2016 hướng dẫn về việc thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng hóa, dịch vụ.

 

Theo báo cáo của Công ty Viễn thông Quốc tế sau đây gọi tắt là Công ty): để linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, trong một số trường hợp Công ty giao cho người lao động đi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân để thanh toán tiền cho người bán, sau đó căn cứ các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ Công ty chuyển tiền mua hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản thẻ ngân hàng của cá nhân

 

Căn cứ các quy định nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn:

 

Trường hợp Công ty Viễn thông Quốc tế ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Công ty; Hồ sơ nên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Công ty cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 

5. Công văn số 3677/TCT-KK ngày 16/08/2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với Hóa đơn vé cước đường bộ của doanh nghiệp kinh doanh vận tải

 

Hiện nay nhiều trạm thu phí cao tốc đường bộ do doanh nghiệp BOT quản lý chưa áp dụng mô hình thanh toán qua ngân hàng dẫn đến việc một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải có phát sinh nhiều hóa đơn vé cước đường bộ trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp thực tế việc không đáp ứng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp kinh doanh vận tải xuất phát từ yếu tố khách quan phía nhà cung cấp như trên, doanh nghiệp kinh doanh vận tải được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và tính trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hóa đơn vé cước đường bộ phát sinh .

 

6. Công văn số 3728/TCT-CS ngày 18/08/2016 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

 

Trường hợp tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/07/2014 đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thì việc xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thực hiện theo điểm 1.2 Công văn số 7810/BTC-QLCS. Thời gian được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được tính theo thời gian xây dụng cơ bản thực tế nhưng không được vượt thời gian xây dựng cơ bản theo dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp thời gian xây dựng cơ bản dự án thực tế hoàn thành kéo dài hơn thời gian xây dựng cơ bản được phê duyệt thì thời gian miễn tiền thuê đất tính theo thời gian xây dựng cơ bản của dự án được phê duyệt.

 

7. Công văn số 3815/TCT-DNL ngày 22/8/2016 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

 

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng tập trung, thống nhất trên toàn hệ thống và phần mềm bán hàng được kết nối trực tiếp với phần mềm lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử của Công ty và các chi nhánh sử dụng cho dịch vụ ăn uống không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

 

8. Công văn số 3822/TCT-DNL ngày 22/08/2016 về doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

 

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao gồm thuế. Trường hợp Công ty TM&XNK Viettel ký hợp đồng thuê tài sản của các cá nhân, trong hợp đồng quy định giá thuê chưa bao gồm thuế và Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì Công ty xác định doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bằng (=) doanh thu chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho (:) 0.9.

 

9. Công văn số 3869/TCT-DNL ngày 25/08/2016 về đề nghị không tính phạt đối với khoản thuế TNDN truy thu liên quan đến các hoạt động đầu tư mở rộng.

 

(1) Pháp luật thuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 đến năm 2013 không quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với các hoạt động đầu tư mở rộng.

 

Trong giai đoạn 2009-2013, trường hợp doanh nghiệp có thực hiện hoạt động đầu tư mở rộng nhưng không kê khai, tính, nộp thuế riêng đối với phần thu nhập phát sinh từ các hoạt động đầu tư mở rộng là không đúng với quy định của phát luật. Qua công tác thanh tra Cục Thuế phát hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế của doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động đầu tư mở rộng, thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp các khoản thuế truy thu, tiền nộp phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước theo quy định.


          (2) Ngày 7/4/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 4769/BTC-TCT hướng dẫn về chính Sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên.

           

 Trường hợp việc xác định giá trị các hoạt động đầu tư mở rộng theo hướng dẫn tại công văn số 4769/BTC-TCT, nếu làm giảm số thuế TNDN phải nộp so với số thuế đã truy thu theo kết luận thanh tra năm 2015 của Cục Thuế thì doanh nghiệp được được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định, việc tính phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp tiền thuế được xác định trên cơ sở số thuế truy thu đã được điều chỉnh. Nếu kết quả việc điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp so với số thuế đã truy thu thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bổ sung số thuế tăng thêm, trong trường hợp này Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết không tính phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế đối với khoản thuế phải nộp tăng thêm này.


10. Công văn số 11753/BTC-TCT ngày 23/8/2016 về ưu đãi thuế TNDN đối với Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng.

 

Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng và có quyền lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng (thời điểm cấp phép năm 2008) hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

 

Tại thời điểm năm 2008 (thời điểm cấp phép đầu tư), dự án đầu tư mở rộng thực hiện trong KCN được miễn thuế TNDN trong 03 năm kể từ năm phát sinh thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp, không được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

 

Theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính phủ thì dự án đầu tư mở rộng trong KCN (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi) được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ năm phát sinh thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo, không dược hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

 

Căn cứ mức ưu đãi thuế TNDN tại các thời điểm nêu trên, Chi nhánh được lựa chọn theo mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng (miễn thuế TNDN 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo) cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế năm 2015, không được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

Trân trọng.