Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 9 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 09/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3907/TCT-KKngày 29/8/2016Về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai.

 

Điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

 

“6. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

 

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

 

 

Trường hợp Công ty cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội; Công ty được chấp thuận đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới tại tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồngNếu Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, ban quản lý dự án, . .) để quản lý dự án tại Quảng Ngãi thì Công ty không phải đăng ký thuế tại Quảng Ngãi. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai phát sinh tại Quảng Ngãi theo hướng dẫn tại điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

2. Công văn số 3913/TCT-KK ngày 29/08/2016 về việc hoàn thuế GTGT mặt hàng phân bón.

 

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH TM Tân Thành tại An Giang có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phục vụ cho sản xuất phân bón thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư 26/2015/TT-BTC thì được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

 

Tổng cục Thuế chuyển Đơn khiếu nại ngày 31/7/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang để Cục Thuế tỉnh An Giang xem xét, xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp theo các quy định và hướng dẫn nêu trên.

 

3. Công văn số 3946/TCT-CS ngày 30/08/2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

 

Công ty TNHH MTV May Phú Long 2 không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư do người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV May Phú Long 2 đồng thời là người đại diện theo pháp luật, người có số vốn góp cao nhất trong Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết đang hoạt động và là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV May Phú Long 2.

 

4. Công văn số 3949/TCT-CSngày 30/8/2016 về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu.

 

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hoặc đơn vị được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ủy quyền là đơn vị thực hiện thủ tục hải quan (cung ứng xăng dầu) cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh hoặc tàu nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế chạy tuyến quốc tế xuất cảnh (tàu biển xuất cảnh). Các Công ty là đại lý của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hoặc đơn vị được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ủy quyền được phép cung ứng xăng dầu cho tàu biển xuất cảnh theo hợp đồng đại lý, các nghĩa vụ liên quan giữa các đại lý với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hoặc Công ty được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ủy quyền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Công ty TNHH Minh Châu mua xăng dầu tạm nhập tái xuất từ Công ty TNHH Một thành viên DV-TM Vitaco để bán cho tàu biển xuất cảnh; trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu ghi tên người xuất khẩu là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, người nhập khẩu ghi tên Công ty TNHH Một thành viên DV-TM Vitaco và tên/số hiệu tàu biển nước ngoài, người mở tờ khai là Cty Xăng dầu khu vực II TNHH Một thành viên; vì vậy:

 

- Đối với quan hệ mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Một thành viên DV-TM Vitaco và Công ty TNHH Minh Châu là quan hệ mua bán hàng hóa trong nội địa nên doanh thu bán hàng áp dụng mức thuế suất thuê GTGT 10%.

 

- Công ty TNHH Minh Châu không có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và không đứng tên trên tờ khai xuất khẩu bán xăng dầu cho tàu biển xuất cảnh, do đó không đáp ứng quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

5. Công văn số 3984/TCT-TNCN ngày 31/08/2016 về việcchính sách thuế TNCN.

 

Trường hợp Văn phòng đại diện chi trả hộ tiền đàotạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động và khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định thì không tính vàothu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì Văn phòng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

 

6. Công văn số 3991/TCT-CS ngày01/09/2016 về chính sách thuế.

 

Trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Better Resin nếu do giai đoạn đầu mới thành lập, các hợp đồng thuê đất, xây dựng, mua máy móc thiết bị vật tư Chi nhánh ký hợp đồng nhưng đơn vị thanh toán trực tiếp qua ngân hàng là Công ty mẹ (có trụ sở tại Bình Dương) thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên do Công ty mẹ thanh toán thay Chi nhánh Công ty Cổ phần Better Resin phải có chứng từ thanh toán tham chiếu đối với các hóa đơn, hợp đồng tương ứng.

 

7. Công văn số 4013/TCT-DNL ngày 05/09/2016 về việc thuế GTGT và lập hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông công ích.

 

1. Thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông công ích

 

Dịch vụ viễn thông công ích và Intemet phổ cập theo chương trình của Chính phủ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đề nghị Cục Viễn thông báo cáo Bộ Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn rõ phạm vi dịch vụ viễn thông công ích và Intemet phổ cập theo chương trình của Chính phủ để doanh nghiệp viễn thông thực hiện.

 

2. Khoản chi hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích cho doanh nghiệp viễnthông thực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

 

Doanh nghiệp viễn thông không phải khai, tính nộpthuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ Quỹ Viễn thông công ích dothực hiện dịch vụ viễn thông công ích.

 

3. Lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

 

Để đảm bảo phản ánh giá trị dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, khi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, doanh nghiệp viễn thông lập hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, trên hóa đơn thể hiện giá trị dịch vụ gồm có: cước dịch vụ viễn thông công ích thu từ khách hàng theo khung giá cước quy định và giá trị nhận hỗ trợ từ Quỹ viễn thông công ích. Đồng thời, hóa đơn ghi rõ số tiền khách hàng phải trả, số tiền doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Quỹ Viễn thông công ích.

 

Doanh nghiệp viễn thông tham khảo Mẫu Hóa đơn GTGT đối với dịch vụviễn thông công ích kèm theo.

 

8. Công văn số 4066/TCT-CS ngày 07/09/2016 về việc chính sách thuế GTGT.

 

Trường hợp Công ty TNHH MTV SXTM Huỳnh Bình qua 02 lần chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn góp nhưng không thay đổi tên gọi doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề và loại hình kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra:

 

+ Việc thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

 

+ Nếu Công ty đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì giải quyết hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh có hàng hoá xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên theo quy định tại khoản 12b Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

+ Đồng thời, trường hợp Công ty TNHH MTV SXTM Huỳnh Bình không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế trong 02 lần chuyển đổi sở hữu thì xử phạt Công ty đối với hành vi vi phạm về đăng ký thuế theo quy định.

Trân trọng.