Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 9 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 09/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4234/TCT-KK ngày 16/09/2016 về việc xác định phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với người nộp thuế sau khi khôi phục mã số thuế.

 

Người nộp thuế sau khi cơ quan thuế ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế từ trạng thái ngừng hoạt động do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì người nộp thuế phải xác định lại phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

 

Trường hợp người nộp thuế đáp ứng đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, muốn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (mẫu 06/GTGT) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên, người nộp thuế không gửi mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp kể từ thời điểm được khôi phục mã số thuế.

 

2. Công văn số 4253/TCT-CS ngày 16/9/2016 về vướng mắc xác định thời điểm tính thời hạn nộp tiền sử dụng đất.

 

Trường hợp bà Nguyễn Thị A đã làm thủ tục hợp thức hóa nhà đất và đã được cơ quan thuế lập Thông báo nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ vào tháng 05/2011, đồng thời có thư mời bà Nguyễn Thị A lên ký nhận thông báo. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị A không lên nhận không báo và cũng không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định. Đến tháng 03/2016, bà A liên hệ Chi cục Thuế để ký nhận Thông báo nộp thuế và đề nghị được thực hiện nghĩa vụ tài chính thì bà Nguyễn Thị A phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật. Việc tính chậm nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị A được tính từ sau 30 ngày kể từ ngày bà A nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/06/2015của Quốc hội (trước đây là Khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008); Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và điểm a, Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.

 

3. Công văn số 4256/TCT-CS ngày 16/09/2016 về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

 

Trường hợp Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận nhận chuyển nhượng dự án Khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - Khu B, Khu C tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng theo các Quyết định số 1515/QĐ-UBND và Quyết định số 1516/QĐ- UBND ngày 21/3/2016 từ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh và Công ty cổ phần đần tư Sài Gòn Mê Kông để tiếp tục đầu tư xây dựng dự án bất động sản để kinh doanh (bao gồm cả trường hợp có biến động diện tích đất do điều chỉnh quy hoạch xây dựng), đồng thời Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao, cơ quan tài nguyên và môi trường đã xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (không cấp Giấy chứng nhận mới cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai) thì Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định tại Điểm c, Khoản 3 và Khoản 26, Điều 4, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 nêu trên.

 

Trường hợp nếu Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đăng ký quyền sử dụng đất đứng tên Công ty và sử dụng một phần diện tích đất để cho thuê hoặc sử dụng cho hoạt động của Công ty (không sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng nhà để kinh doanh) thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích này.

 

4. Công văn số 4284/TCT-KK ngày 19/09/2016 Về việc giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản.

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển nhượng dự án Chung cư Bàu Sen, đáp ứng các điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi tiến hành chuyển nhượng Công ty không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng dự án.

 

Trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bên bán) và Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (bên mua) đã thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% đối với hoạt động chuyển nhượng dự án thì bên mua và bên bán thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT- BTC đồng thời khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

 

Sau khi thực hiện điều chỉnh hóa đơn và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì số thuế đã nộp đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được xác định là nộp thừa và Công ty được bù trừ với số thuế phải nộp hoặc hoàn trả số thuế nộp thừa theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

 

5. Công văn số 4317/TCT-KK ngày 19/09/2016 về việc kê khai thuế GTGT.

 

Trường hợp Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp D2D được nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất khu công nghiệp thì quyền sử dụng đất được giao thuộc về Công ty. Khi Công ty chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng, cho khách hàng thuê đất thì:

 

- Phần doanh thu thu được từ chuyển quyền sử dụng đất là doanh thu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và kê khai vào chỉ tiêu doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên.

 

Phần doanh thu thu được từ bán cơ sở hạ tầng, tài sản trên đất (nếu có), cho thuê đất, thuê tài sản thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10% và kê khai vào chỉ tiêu doanh thu, thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32], [33] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên.

 

Số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kê khai khấu trừ như sau:

 

+ Thuế GTGT đầu vào sử dụng riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; sử dụng riêng cho các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được khấu trừ toàn bộ.

 

+ Thuế GTGT đầu vào sử dụng riêng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ.

 

+ Thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không hạch toán riêng được thì không được khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào tương ứng tỷ lệ doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.

 

6. Công văn số 4318/TCT-KK ngày 19/09/2016 về việc đăng ký thuế.

 

Trường hợp Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam đã thành lập 2 Văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Ninh trước ngày Nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2015) nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc thì Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được cấp mã số thuế 13 số cho Văn phòng đại diện tại Bắc Ninh. Sau đó, Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

 

Trường hợp 02 Văn phòng đại diện nêu trên của Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam được giao thực hiện hoạt động kinh doanh kho ngoại quan thì Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh tại Bắc Ninh; đăng ký thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế GTGT đối với các phát sinh của hoạt động kinh doanh kho ngoại quan tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

 

7. Tổng cục Thuế vừa có Thông báo 5590/TT-TCT về kế hoạch tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng, hệ thống quyết toán thuế thu nhập cá nhân Online, hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

 

Theo đó, tạm dừng các ứng dụng trên từ 17 giờ 00 ngày Thứ Sáu  23/9/2016 đến hết 24 giờ 00 Thứ Bảy ngày 24/9/2016.

 

Việc tạm dừng này nhằm phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

 

Tổng cục Thuế thông báo như trên là để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng trước và sau thời gian hệ thống tạm dừng.

 

Trân trọng.