Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 10 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 10/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. CÔNG VĂN

 

1. Công văn số 13410/BTC-TCT ngày 23/09/2016 về chính sách thuế đối với việc thực hiện thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Theo trình bày của UBND thành phố Đà Nẵng thì UBND thành phố là chủ đầu tư các công trình nhà ở xã hội theo Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại công văn số 31/TTg-KTN ngày 08/01/2015), UBND thành phố Đà Nẵng nhận bàn giao công trình nhà ở xã hội từ nhà thầu thi công và thanh toán tiền cho nhà thầu theo giá trị hợp đồng có thuế GTGT 10%  để nhà thầu kê khai nộp thuế theo quy định.

 

Trường hợp UBND TP Đà Nẵng có hoạt động bán nhà ở xã hội theo Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép, UBND thành phố giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, Công ty Quản lý nhà chung cư tham gia với tư cách giúp việc cho Sở Xây dựng và UBND thành phố, không thực hiện hoạt động kinh doanh nhà ở, giá bán nhà bằng với giá mà UBND thành phố nhận bàn giao từ các nhà thầu (giá đã có thuế GTGT, nhà thầu đã kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định) thì việc thí điểm bán nhà ở xã hội này không phải kê khai thuế GTGT, không thuộc diện nộp thuế TNDN.

 

2. Công văn số 4452/TCT-CS ngày 26/9/2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa khuôn.

 

Cục Thuế có trách nhiệm làm việc với doanh nghiệp để rà soát thực tế bản chất dịch vụ sửa chữa khuôn, nếu dịch vụ sửa chữa khuôn được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn số 4453/TCT-CS ngày 26/09/2016 xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.

 

Trường hợp Người nộp thuế đã lập và gửi đến cơ quan Thuế thông báo phát hành hoá đơn, trong đó có ghi ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn trước ngày gửi Thông báo phát hành (Thông báo phát hành ngày 8/7/2016, ghi ngày bắt đầu sử dụng hoá đơn tại Thông báo phát hành ngày 28/6/2016) thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xem xét nếu các hoá đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, người nộp thuế đã kê khai nộp thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 109/2014/NĐ-CP .

 

Trường hợp người nộp thuế không kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn đã sử dụng trước ngày 8/7/2016 thông báo phát hành hoá đơn nêu trên thì bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bán hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và Người nộp thuế phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế.

 

4. Công văn số 4498/TCT-CS ngày 28/09/2016 về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

 

Từ ngày 06/12/2015 đến 30/06/2016, việc giải quyết đăng ký, cấp biển số xe đối với xe mô tô điện, xe máy điện được thực hiện với 2 loại giấy tờ tùy thân, không cần hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, được miễn lệ phí trước bạ. Hết thời hạn trên, người đi đăng ký xe cần có đầy đủ hồ sơ, thủ tục đăng ký xe theo quy định của pháp luật.

 

Kể từ ngày 01/07/2016, trường hợp chủ tài sản là xe máy điện đến cơ quan thuế để thực hiện kê khai lệ phí trước bạ đối với xe máy điện nhưng không có giấy tờ pháp lý nguồn gốc xe là không đủ hồ sơ để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện theo quy định Thông tư số 15/2014/TT-BCA nêu trên. Vì vậy, cơ quan Thuế không thu lệ phí trước bạ đồi với tài sản mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

 

5. Công văn số 4501/TCT-CS ngày 28/09/2016 về việc giải quyết tồn đọng thuế của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê kông.

 

Tại công văn số 4882/NHNN-TTGSNH ngày 29/06/2016 của Ngân hàng Nhà nước gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải, trong đó có nêu: Ngân hàng Nhà nước cho rằng tại kết luận thanh tra số 605/ANG-TTGSNH ngày 24/09/2013 không có kiến nghị về quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại tài chính và Ngân hàng TMCP Phát triển Mê kông không yêu cầu bồi thường từ các cá nhân, tập thể thì khoản lỗ do bán nợ liên quan đến sản phẩm cho vay Imotor được hạch toán vào chi phí kinh doanh hợp lý của ngân hàng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN ngày 21/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước.

 

6. Công văn số 4507/TCT-CS ngày 19/09/2016 về chính sách thuế TNDN.

 

Việc Công ty sử dụng phần vốn điều lệ góp bằng USD gửi tiết kiệm ngắn hạn phù hợp với quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ thì khoản lãi phát sinh từ việc gửi tiết kiệm này Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế TNDN và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định. Đối với khoản tiền gốc bằng USD, Công ty chỉ chuyển từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản thanh toán và ngược lại, phần vốn điều lệ của Công ty vẫn ghi nhận giá trị bằng USD không thay đổi so với trước khi Công ty chuyển từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm thì các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tiền gửi là khoản tiền góp vốn điều lệ bằng USD nêu trên không tính vào chi phí được trừ cũng như thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

7. Công văn số 4525/TCT-DNL ngày 29/09/2016 về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xác định địa điểm và thời gian đi công tác khi thực hiện khoán chi phí công tác.

 

Trường hợp Tập đoàn Viettel cử người lao động đi công tác và thực hiện khoán chi phí đối với tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp công tác của người lao động và triển khai giải pháp xác nhận thời gian, địa điểm công tác cho người lao động thông qua hệ thống định vị GPS được cài đặt trên điện thoại di động của người lao động thay thế cho việc xác nhận bằng bản giấy của đơn vị nơi người lao động đến công tác. Nếu hệ thống định vị GPS đảm bảo theo dõi được chính xác thời gian, địa điểm công tác của người lao động và có các hồ sơ, chứng từ chứng minh người lao động được cử đi công tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, chi phí công tác Viettel khoán cho người lao động thực hiện theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Viettel thì chi phí công tác của người lao động Viettel được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Trường hợp Viettel cử người đi lao động đi công tác nếu phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có hóa đơn, chứng từ và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

 

8. Công văn số 4534/TCT-KK ngày 30/09/2016 về việc Xác định thời điểm phát sinh thay đổi thông tin ĐKT của hộ gia đình, cá nhân.

 

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ngày phát sinh thay đổi để xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là ngày ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:

 

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

 

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày

làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

 

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các

trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

 

9. Công văn số 4565/TCT-TNCN ngày 03/10/2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với phần công tác phí cho các hoạt động do đối tác nước ngoài tài trợ.

 

- Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác theo chế độ quy định của Bộ Tài chính bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thì phần khoán chi công tác phí không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; trường hợp chi công tác phí cao hơn quy định của Bộ Tài chính thì phần chi vượt quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

- Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi của nhà tài trợ thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập của cá nhân; trường hợp chi công tác phí cao hơn định mức của nhà tài trợ thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

II. Nghị định mới về Lệ phí Môn bài

 

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

 

Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau:

 

- Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

 

+ 3.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng;

 

+ 2.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;

 

+ 1.000.000 đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

 

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

 

+ 1.000.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;

 

+ 500.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm;

 

+ 300.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.

 

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 

Trân trọng.