Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 10 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 10/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. CÔNG VĂN

 

1. Công văn số 4618/TCT-KK ngày 06/10/2016 về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

 

Công ty Cổ phần xuất khẩu thủy hải sản sạch (thành phố Hồ Chí Minh, sau đây gọi tắt là Công ty) có thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy chế biến đông lạnh xuất khẩu thủy hải sản sạch” đồng thời thành lập Chi nhánh Công ty CP xuất khẩu thủy hải sản sạch tại tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Chi nhánh). Chi nhánh hạch toán độc lập với Công ty. Theo quyết định thành lập Chi nhánh của Hội đồng quản trị Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 24/06/2014 thì Công ty không giao cho Chi nhánh quản lý dự án. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, mọi chi phí đầu vào phát sinh đều do Công ty mẹ chi trả, mang tên, MST của Công ty, được Công ty kê khai, báo cáo thuế tại Chi cục Thuế quận 5 thì việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau:

 

- Trường hợp dự án đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận 5).

 

- Trường hợp dự án đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì đề nghị Công ty bàn giao số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa hoàn cho Chi nhánh để thực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh (Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp).

 

2. Công văn số 4628/TCT-CS ngày 06/10/2016 về chính sách thuế TNDN.

 

Trường hợp Công ty Nguyên Phát Long An được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 7368165558 ngày 29/7/2016 để thực hiện dự án “Xây dựng kho, xưởng cho thuê” nếu thực tế là dự án đầu tư độc lập với dự án “Nhà máy dệt, nhuộm vải và sản xuất bao bì nhựa các loại” Công ty được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 5003000122 ngày 07/11/2005 và không thuộc các trường hợp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu) thì dự án “Xây dựng kho, xưởng cho thuê” là dự án đầu tư mới.

 

3. Công văn số 4630/TCT-CS ngày 06/10/2016 về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án.

 

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 45685/CT-HTr ngày 08/7/2016 trả lời Công ty cổ phần thiết bị điện Hà Nội: Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Mường Kim, dự án khởi công xây dựng từ tháng 09/2007. Đến tháng 10/2010, Nhà máy thủy điện Mường Kim đã hoàn thành 100% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư, đã chính thức đi vào hoạt động phát sinh doanh thu thì khi chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Mường Kim công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

 

4. Công văn số 4632/TCT-CS ngày 06/10/2016 về thuế GTGT.

 

Trường hợp, Công ty Cổ phần Tiến Đạt - Bình Sơn ký hợp đồng xây dựng các công trình trường học, kênh mương với các Ban Quản lý dự án sử dụng 100% nguồn vốn viện trợ nhân đạo không hoàn lại của tổ chức ChildFund (được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định của pháp luật) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nghiên cứu giải quyết theo hướng dẫn tại công văn số 8637/BTC-CST ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính.

 

Công văn 8637/BTC-CST Về việc thuế GTGT đối với dự án sử dụng tiền viện trợ nhân đạo:

“- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh ký hợp đồng thi công sửa chữa, xây dựng công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng như nước sạch, trường học với các Tổ chức nhận viện trợ nhân đạo ở trong nước mà nguồn vốn sử dụng thi công các công trình này là 100% vốn viện trợ nhân đạo:

 

+ Nếu hợp đồng ký kết với giá không có thuế GTGT thì cơ sở sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không thực hiện điều chỉnh lại.

 

- Nếu hợp đồng ký kết với giá có thuế GTGT thuế suất 10% thì Tổ chức nhận viện trợ nhân đạo ở trong nước được hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

 

- Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh ký hợp đồng thi công sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng như nước sạch, trường học với các Tổ chức nhận viện trợ nhân đạo ở trong nước mà nguồn vốn sử dụng thi công các công trình này là nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo và nguồn vốn khác (vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước), nếu nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.

 

Trường hợp Công ty TNHH MTV xây dựng và chống thấm A.Q ký hợp đồng thi công Công trình xây dựng nhà bán trú sử dụng 50% vốn viện trợ nhân đạo của SOS Làng trẻ em Việt Nam và 50% vốn ngân sách đối ứng của UBND tỉnh Khánh Hòa theo giá có thuế GTGT, giá trị quyết toán chi phí xây dựng theo Quyết định số 4338/QĐ-STC ngày 30/11/2012 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa là 4.399.502.000 đồng, nếu Công ty TNHH MTV xây dựng và chống thấm A.Q đã xuất hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế đối với khối lượng xây dựng của phần nguồn vốn NSNN tỉnh Khánh Hòa là 2.199.751.001 chiếm 50% giá trị (trong đó: giá trị trước thuế là 1.999.773.637 đồng và thuế GTGT 10% là 199.977.364 đồng), xuất hóa đơn đối với khối lượng xây dựng của phần nguồn vốn viện trợ nhân đạo của SOS Làng trẻ em Việt Nam là 1.999.773.637 đồng và không có thuế GTGT thì Công ty được kê khai khấu trừ, hoàn thuế toàn bộ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ thi công công trình nếu đáp ứng các điều kiện về hóa đơn chứng từ theo quy định.”

 

5. Công văn số 4634/TCT-CS ngày 06/10/2016 về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

 

Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất thời hạn 20 năm (từ ngày 16/12/1996 đến ngày 16/12/2016) để xây dựng nhà máy và công trình phù trợ. Đến ngày 13/10/2014, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp (Đất thương mại dịch vụ), với thời hạn thuê đất là 50 năm (từ 13/10/2014 đến ngày 24/6/2064), thì không đảm bảo điều kiện xác định diện tích đất thuê thực hiện dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất.

 

II. NGHỊ ĐỊNH

 

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ.

 

1.  Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

 

Theo Nghị định số 140/2016 quy định thì các đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm có:

 

+ Nhà, đất;

 

+ Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

 

+ Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

 

+ Thuyền, kể cả du thuyền.

 

+ Tàu bay.

 

+ Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

+ Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

 

+ Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của các phương tiện theo quy định được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2. Căn cứ tính lệ phí trước bạ

 

- Nghị định 140/2016 quy định căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

 

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được xác định như sau:

 

+ Đối với đất sẽ là giá đất tại Bảng giá đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

 

+ Đối với nhà sẽ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

 

+ Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

 

- Theo Nghị định số 140, giá tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản khác là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường và Bộ Tài chính sẽ ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

 

3. Miễn lệ phí trước bạ

 

- Nghị định 140/NĐ-CP quy định miễn lệ phí trước bạ đối với một số đối tượng sau:

 

+ Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và là nhà ở cửa người đứng đầu các cơ quan trên.

 

+ Đất được nhà nước giao hoặc cho thuê sử dụng vào các mục đích công cộng; thăm dò; khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

 

+ Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu…

 

Nghị định 140/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017.

 

III. QUYẾT ĐỊNH

 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

 

Theo đó, áp dụng thí điểm đối với:

 

- Cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và

 

- Thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và

 

- Có nhu cầu khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

 

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017.

 

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.

 

Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ có báo cáo đến Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai trên diện rộng.

 

Quyết định 2128/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 04/10/2016.

Trân trọng.