Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 10 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 10/2016. Trong đó tiêu biểu có:

I. CÔNG VĂN

 

1. Công văn số 4807/TCT-KK ngày 17/10/2016 về thanh toán bằng thẻ tín dụng

 

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là "Công ty") ký hợp đồng với các ngân hàng thương mại để phát hành thẻ tín dụng cho một số cá nhân có cấp bậc nhất định trong Công ty nhằm thanh toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, thuận lợi. Các khoản thanh toán phát sinh trên tài khoản thẻ tín dụng được Công ty đảm bảo hoàn trả và thực hiện thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế. Nếu hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được quy định cụ thể trong quy chế quản lý tài chính của Công ty thì được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

2. Công văn số 4817/TCT-CS ngày 18/10/2016 về lệ phí trước bạ.

 

Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ được xác định căn cứ vào diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ và giá 01 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, theo hồ sơ thực tế của Trường đại học Hà Hoa Tiên thì 06 công trình xây dựng nhà đang xây dựng dở dang chưa hoàn thành. Do đó, trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà cho phép Trường đại học Hà Hoa Tiên đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 06 công trình xây dựng nhà dở dang này thì phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ. Việc xác định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định theo thẩm quyền tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

 

3. Công văn số 4886/TCT-KK ngày 21/10/2016 về việc tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

 

Trường hợp Công ty TNHH Aureole BCD đã có thông báo gửi Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc hạch toán kế toán bằng đơn vị tiền là ngoại tệ (Đô la Mỹ) theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 200/2014/TT-BTC, trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phát sinh doanh thu bán hàng hóa với đơn vị tiền là ngoại tệ (Đô la Mỹ, Yên Nhật,...) thì Công ty xuất hóa đơn bán hàng ghi đơn vị tiền là ngoại tệ (Đô la Mỹ, Yên Nhật,...) kèm theo tỷ giá mua vào ngoại tệ (Đô la Mỹ, Yên Nhật của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm nhận tiền thanh toán tùy từng thời kỳ theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Thông tư số 53/2016/TT-BTC nêu trên.

 

4. Công văn số 15074/BTC-TCT ngày 24/10/2016 nội dung về thuế TTĐB trên hóa đơn.

 

Giá bán chưa có thuế GTGT là giá đã có thuế TTĐB. Theo đó đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB (và chịu thuế GTGT) thì trong giá thanh toán mà người mua trả cho người bán đã bao gồm khoản thuế TTĐB.

 

Đối với hàng hóa nhập khẩu thì khi nhập khẩu phải nộp thuế TTĐB và bán ra khâu thương mại đầu tiên phải nộp thuế TTĐB, do đó các khâu tiếp theo không phải nộp thuế TTĐB nên không cần thể hiện trên hóa đơn.

 

5. Công văn số 4967TCT-CS ngày 26/10/2016 về việc xác định thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

Đối với hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cả nhân thì UBND cấp xã xác nhận các chỉ tiêu tại phần xác nhận của cơ quan chức năng. Kể từ ngày 08/08/2016 (ngày Thông tư số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT có hiệu lực) thì hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT. Trường hợp hồ sơ chưa đủ (tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có xác nhận của cấp xã, . . . .) thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại ngay trong ngày làm việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư số 88/2016/TTLT-BTC- BTNMT nêu trên.

 

6. Công văn số 4968/TCT-CS ngày 26/10/2016 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

Ngày 28/9/2016, Tổng cục Quản lý Đất đai có công văn số 1885/TCQLĐĐ-CKSQLSĐĐ như sau: "Theo quy định tại điểm 2.7 Khoản 2 Phụ lục số 01 của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì đất có mặt nước chuyên dùng thuộc loại đất phi nông nghiệp, là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất, thuộc phạm vi các đô thị và các khu dân cư nông thôn hoặc ngoài đô thị nhưng không sử dụng chuyên vào mục đích chuyên nuôi trồng thủy sản, thủy điện, thuỷ lợi.

 

Như vậy, trường hợp đất Công ty CP xi măng Công Thanh Khánh Hòa đang thuê sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích thuê đất, thuê mặt nước biển mà không thuộc các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất thì không được xác định là đất có mặt nước chuyên dùng”.

 

Theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP xi măng Công Thanh Khánh Hoà được UBND tỉnh Khánh Hoà cho thuê đất, thuê mặt nước biển tại Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 để thực hiện dự án trạm nghiền xi măng Công Thanh, thời điểm tính tiền thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 04/11/2014 thì diện tích mặt nước biển không được xác định là mặt nước chuyên dùng nên thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

7. Công văn số 15249/BTC-TCT ngày 26/10/2016 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty CP Hưng Lâm ở An Giang thì qua công tác xác minh hóa đơn của cơ quan thuế thì trường hợp của Công ty cổ phần Hưng Lâm không phải là việc người mua không đăng ký/thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế mà bản chất là Công ty cổ phần Hưng Lâm có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 1409/BTC-TCT ngày 23/9/2016  báo cáo Văn phòng chính phủ, tại công văn cũng nêu rõ: “Việc nêu căn cứ Công ty cổ phần Hưng Lâm  sử dụng các tài khoản chưa  thực hiện thông báo thông tin đối với cơ quan thuế để thanh toán tiền mua hàng là để nhắc nhở Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế, không phải là căn cứ để không thực hiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.”

 

Đối với những trường hợp xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán (nhà cung cấp) là có thật; hóa đơn do người bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định và việc không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế chỉ !à hành vi vi phạm thủ tục thì người mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ theo quy định. Cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với bên bán/bên mua chưa đăng ký/thông báo tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghi định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

II. QUYẾT ĐỊNH

 

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế.

 

Tại Quyết định này, 300 TTHC đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế. Một số TTHC điển hình như:

 

- Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

 

- Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử.

 

- Đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

 

- Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

 

- Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh.

 

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

 

- Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 

- Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

 

Quyết định 1500/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trân trọng.