Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 11 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 11/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 5084/TCT-CS ngày 03/11/2016 về việc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng

 

Trường hợp năm 2015 Công ty có đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị thì:

 

+ Nếu Công ty có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động mà không đáp ứng tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

 

+ Nếu đáp ứng các điều kiện về đầu tư mở rộng quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì Công ty được lựa chọn áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đang được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại (nếu còn) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.

 

2. Công văn số 5085/TCT-CS ngày 03/11/2016 về việc hoàn thuế GTGT đầu vào theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC

 

Từ ngày 01/7/2016, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tài nguyên, khoáng sản (bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

Doanh nghiệp tự xác định tỷ lệ giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm trong giá thành sản xuất sản phẩm để thông báo với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm.

 

3. Công văn số 5093/TCT-TNCN ngày 03/11/2016 về việc Chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh vận tải Grab Car

 

Cục Thuế trên cơ sở thực tế kinh doanh của Công ty Grab Taxi, quy định hiện hành để hướng dẫn tổ chức (hợp tác xã, doanh nghiệp), công ty Grab Taxi khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vận tải taxi dưới hình thức Grab Car đối với doanh thu cá nhân kinh doanh được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty Grab Taxi khai và nộp thuế theo quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab Car đối với phần doanh thu được chia được chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

4. Công văn số 5095/TCT-CS ngày 03/11/2016 về việc chính sách thuế TNDN

 

Trường hợp Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không sử dụng hoặc không sử dụng hết Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong thời hạn quy định thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Khoản lãi phát sinh từ số thuế thu hồi nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ khoa học và công nghệ mà Công ty chưa sử dụng theo lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn 52 tuần (tương đương 01 năm) gần nhất trước thời điểm tính lãi là vào ngày 19/8/2014 với mức lãi suất 4,59%.

 

5. Công văn số 5098/TCT-CS ngày 03/11/2016 về việc chính sách thuế GTGT

 

Công ty TNHH TM Trung Hiếu (Công ty Trung Hiếu) được BQL các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng trạm chiết nạp LPG" lần đầu ngày 12/3/2010. Ngày 18/7/2014, Công ty Trung Hiếu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH kinh doanh thương mại Trung Đức (Công ty Trung Đức) để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng trạm chiết nạp LPG”.

 

Tuy nhiên, đến ngày 27/5/2016 Công ty Trung Hiếu mới được BQL các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 có hiệu lực từ ngày 27/5/2016, điều chỉnh nhà đầu tư của dự án từ Công ty Trung Hiếu thành Công ty Trung Đức, tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2014 đến hết quý IV/2015; toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty Trung Đức để thực hiện dự án đều có hóa đơn GTGT hợp pháp, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, có hợp đồng trả chậm trong trường hợp chưa đến hạn thanh toán thì Công ty Trung Đức được khấu trừ theo quy định. Trường hợp dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, đã phát sinh doanh thu thì Công ty phải kê khai khấu trừ thuế cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Những hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hình thành tài sản cố định thuộc dự án đầu tư của Công ty TNHH KDTM Trung Đức có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì Công ty TNHH KDTM Trung Đức thực hiện trích khấu hao tài sản cố định và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN kể từ ngày hạch toán tăng tài sản cố định và sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

 

6. Công văn số 5120/TCT-KK ngày 04/11/2016 về chính sách thuế GTGT

 

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, trường hợp xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Tuấn Cường Đồng Tháp (người mua) và nhà cung cấp (người bán) là có thật; hóa đơn do người bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ xuất cho công ty là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định và việc không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế chỉ là hành vi vi phạm thủ tục, Công ty TNHH Tuấn Cường Đồng Tháp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ theo quy định. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chưa đăng ký/thông báo tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Trân trọng.