Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 3 tháng 11 năm 2016

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 03 tháng 11/2016. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 5230/TCT-DNL ngày 10/11/2016 về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia

 

Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa dịch vụ bán ra không quy định giá bán là giá đã giảm trừ. chiết khấu thương mại cho khách hàng. Do đó, đối với sản phẩm bia Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa thực hiện giảm giá theo sản lượng tiêu thụ được quy định trong hợp đồng giữa công ty đối với các công ty, đại lý, cửa hàng.

 

Đối với mặt hàng bia hơi nếu khách hàng có đặt cược tiền cược vỏ box, keg thì định kỳ hàng quý Công ty và khách hàng phải thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ box, keg đựng bia hơi. Trường hợp Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng không thu hồi được vỏ box, keg từ khách hàng thì số tiền đặt cược tương ứng với giá trị của vỏ box, keg đựng bia hơi không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB.

 

2. Công văn số 5277/TCT-KK ngày 15/11/2016 về việc xử lý đăng ký thuế và công khai thông tin hộ KD

 

Hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh chậm so với thời hạn quy định thì cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định. Trường hợp Hộ kinh doanh có lý do bất khả kháng thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà căn cứ vào hồ sơ cụ thể để xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (ứng dụng TMS) chỉ có chức năng kết xuất theo địa bàn thu theo xã/phường, không kết xuất theo đường phố, tổ dân phố vì không có danh mục đường phố, tổ dân phố trong TMS, thông tin này đang được nhập dưới dạng text, đồng thời việc xây dựng danh mục đường phố, tổ dân phố phục vụ cho công khai thông tin tự động là khó thực hiện.

 

Trường hợp cơ quan thuế có nhu cầu công khai thông tin theo đường phố, tổ dân phố thực hiện một trong các cách thức sau:

 

+ Thực hiện kết xuất các địa bàn thu ra file excel và lọc các địa chỉ theo đường phố để phục vụ yêu cầu công khai thông tin của cơ quan thuế đó;

 

+ Cơ quan thuế định nghĩa thông tin đường phố, tổ dân phố vào địa bàn thu để in công khai trên ứng dụng TMS.

 

3. Công văn số 5303/TCT-DNL ngày 16/11/2016 về việc hướng dẫn về khai, nộp thuế đối với Quỹ đầu tư bất động sản

 

1. Đăng ký mã số thuế:

 

Do Quỹ đầu tư bất động sản là đơn vị trực thuộc nên Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thuế để đăng ký mã số thuế 13 số cho Quỹ đầu tư bất động sản và khai, nộp thuế đối với hoạt động của Quỹ đầu tư bất động sản.

 

2. Nghĩa vụ thuế của Nhà đầu tư khi góp vốn vào Quỹ đầu tư bất động sản bằng bất động sản:

 

Khi nhận tài sản góp vốn bằng bất động sản, việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản từ nhà đầu tư cho Quỹ đầu tư bất động sản thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan. Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương có trách nhiệm kịp thời đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản cho Quỹ đầu tư bất động sản.

 

Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản góp vốn vào Quỹ đầu tư bất động sản không phải chịu lệ phí trước bạ.

 

Trường hợp các nhà đầu tư cá nhân góp vốn bằng bất động sản vào Quỹ đầu tư bất động sản, thực hiện sang tên, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cho Quỹ đầu tư bất động sản phải nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn theo mức thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng.

 

4. Công văn số 5313/TCT-DNL ngày 16/11/2016 về việc khai thuế GTGT tập trung

 

Để giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai, nộp thuế GTGT và phù hợp với mô hình hoạt động, mô hình hạch toán kế toán tập trung của Ngân hàng VPBank trong điều kiện khai, nộp đủ số thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng, Tổng cục Thuế chấp thuận cho Ngân hàng VPBank được khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính từ kỳ tính thuế tháng 01/2017.

 

5. Công văn số 5320/TCT-TNCN ngày 17/11/2016 về việc chính sách thuế TNCN từ nhận thừa kế chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

 

Đối với trường hợp bà Ngô Thu Mật là cá nhân cư trú tại Đài Loan được nhận thừa kế cổ phiếu của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC) từ ông Nguyễn Chính Nghĩa và việc thừa kế phát sinh tại Đài Loan thì bà Ngô Thu Mật có nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định của nội luật. Trường hợp bà Ngô Thu Mật có hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Hiệp định định theo hướng dẫn tại khoản 13d Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013, cơ quan thuế sẽ xem xét và xử lý theo quy định.

 

6. Công văn số 15888/BTC-CST ngày 07/11/2016 về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

 

Việc cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu kèm việc thu tiền chuyển quyền sử dụng của bên nước ngoài là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng không là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

 

Doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu áp dụng các chính sách thuế sau:

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10% (xem Khoản 3 Điều 7 và Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính).

 

- Thuế giá trị gia tăng: Thuế suất là 10% (theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (theo phương pháp trực tiếp).

Trân trọng.