Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 1 tháng 7 năm 2017

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 01 tháng 07/2017. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 2759/TCT-CS ngày 23/6/2017 về thông tin trên hóa đơn giá trị gia tăng

 

Trường hợp địa chỉ của Công ty TNHH Change Interaction theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì khi người bán lập hóa đơn cho Công ty có thể ghi với địa chỉ rút gọn là 36 Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q1, TP HCM.

 

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế Công ty và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ Công ty trên hoá đơn ghi thiếu thông tin "Phường Bến Thành" hoặc ghi thiếu thông tin "Thành phố Hồ Chí Minh" nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hoá đơn đều đúng thì các hoá đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

 

Trường hợp Công ty TNHH Change Interaction có khoản chi mua sách chuyên ngành cho nhân viên tham khảo để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.     

 

2. Công văn 2776/TCT-CC ngày 26/6/2017 về xử lý thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành

 

Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về Hiệu lực thi hành: “...2. Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lục thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng."

 

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và hướng dẫn, chỉ đạo nêu trên; đồng thời rà soát xử lý lại các trường hợp trước đây đã xác định nghĩa vụ thuế chưa phù hợp theo chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 4026/VPCP-KTTH nêu trên để bảo đảm sự công bằng về nghĩa vụ thuế. Đối với các trường hợp việc xử lý lại vượt thẩm quyền của Cục Thuế thì báo cáo Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý theo đúng thẩm quyền.

 

3. Công văn số 2782/TCT-CS ngày 26/6/2017 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường

 

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

4. Công văn 2805/TCT-CS ngày 26/6/2017 về chính sách thuế TNDN

 

Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2012 tại Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ). Công ty bắt đầu đi vào hoạt động năm 2013, bắt đầu có doanh thu và thu nhập chịu thuế năm 2014. Do đó, thu nhập của Công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi) được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015(trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT- BTC nêu trên). Công ty không thuộc đối tượng được áp dụng thế suất 17% từ ngày 01/01/2016 theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

 

5. Công văn số 2858/TCT-CS ngày 27/6/2017 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

 

- Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

 

- Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư nhà máy thủy điện, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký, dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì Cục Thuế xem xét nếu các nghĩa vụ tài chính (nghĩa vụ trồng rừng thay thế hoặc nộp đủ số tiền theo dự án trồng rừng thay thế được duyệt về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng) được xác định không phải là điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành về điện thì Cục Thuế xem xét xử lý theo quy định.

 

6. Công văn số 2874/TCT-CS ngày 28/6/2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà ở tái định cư

 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 đã không tính thuế GTGT đối với phần giá trị hoán đổi (tiền bồi thường giá trị căn hộ cũ) mà chỉ tính thuế GTGT phần giá trị nhà mà Ông Phát phải thanh toán thêm, việc tính thuế GTGT của Công ty Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 là phù hợp.

 

7. Công văn số 2903/TCT-TNCN ngày 29/6/2017 về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng đất nông nghiệp

 

Trường hợp trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty với các hộ gia đình thỏa thuận trách nhiệm của Công ty (bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) khai, nộp tất cả các loại thuế, phí,lệ phí và các chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng. Do đó khi Công ty TNHH Hoàng Tử làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải khai, nộp thuế TNCN thay cho hộ gia đình, cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trân trọng.