Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế tuần 2 tháng 8 năm 2017

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế tuần 02 tháng 08/2017. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3471/TCT-TNCN ngày 04/08/2017 về chính sách Thuế thu nhập cá nhân

 

Tại Điều 3 và Điều 4 Luật Thuế TNCN không quy định các tài sản là động sản như: tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác (là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu) thuộc đối tượng chịu thuế TNCN và thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN. Do đó, các khoản thu nhập nhận được từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng đối với các loại động sản là tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác không phải đăng ký quyền sở hữu không thuộc diện phải nộp thuế TNCN.

 

2. Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

 

Nội dung tại Thông tư 79/2017/TT-BTC là sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, hồ sơ xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo điểm a, khoản 1 Điều 48 (đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tiền, tài sản để nộp tiền thuế) theo quy định mới sẽ bao gồm:

           - Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 01/XOANO ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

           - Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
 
           - Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;

           - Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.

Các tài liệu trên có thể là bản chính hoặc bản sao y bản chính.

Thông tư 79/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.

Trân trọng.