Vietnamese English Japanese
Bảng quảng cáo

Bản tin thuế số 3 tháng 7 năm 2018

PDF.InEmail

(ĐẠI LÝ THUẾ TẠI QUẢNG NINH) Tổng hợp văn bản mới về thuế số 03 tháng 07/2018. Trong đó tiêu biểu có:

  1. Công văn số 2764/TCT-KK ngày 13/7/2018 về điều chỉnh dữ liệu người nộp thuế

Việc số chứng minh thư nhân dân của bà Trần Thị Huệ tại tỉnh Đồng Nai và ông Nguyễn Văn Tuấn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị trùng nhau dẫn đến việc hai cá nhân được cấp cùng mã số thuế là lý do khách quan do lịch sử tách tỉnh để lại Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình kê khai, nộp thuế cũng như hoàn thuế, căn cứ vào tình trạng hoạt động của người nộp thuế hiện tại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Giữ mã số thuế 3500132377 cho bà Trần Thị Huệ để tiếp tục kê khai và nộp thuế.

- Trường hợp ông Nguyễn Văn Tuấn có phát sinh nghĩa vụ thuế, đề nghị cơ quan thuế quản lý người nộp thuế thực hiện cấp mã số thuế mới cho ông Nguyễn Văn Tuấn đồng thơi giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế cho các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thực hiện hành.


          2Công văn số 2775/TCT-CS ngày 13/7/2018 về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Trường hợp người bán sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký còn hiệu lực là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; cơ quan thuế thực hiện xử lý như sau:

- Xử phạt đối với người mua: Người mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Xử phạt đối với người bán. Trường hợp người bán sử dụng nhiều số hóa đơn bất hợp pháp thì khi bị phát hiện người bán bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và có tình tiết tăng nặng do vi phạm trong thời gian đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính của cơ quan thuế.

          3. Công văn số 2781/TCT-KK ngày 13/7/2018 về khai thuế GTGT

          - Trường hợp Công ty nhận được hóa đơn GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp trong tháng 01/2018 thì Công ty phải khai vào chỉ tiêu giá trị [23] và thuế GTGT [24] của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018.

          Nếu Công ty nhận thấy hóa đơn GTGT nêu trên chưa đủ điều kiện khấu trừ thuế do chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì Công ty loại trừ số thuế GTGT ghi trên các hóa đơn nêu trên khi tổng hợp khai chỉ tiêu tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25] tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018.

          Đến tháng 3/2018 Công ty có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hóa đơn GTGT nêu trên thì Công ty khai số thuế GTGT ghi trên các hóa đơn nêu trên vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước [38] tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2018.

          - Trường hợp Công ty nhận được hóa đơn GTGT đầu vào từ các nhà cung cấp trong tháng 01/2018 nhưng không tổng hợp khai vào chỉ tiêu giá trị [23] và thuế GTGT [24] của hàng hóa, dịch vụ mua vào tại Tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2018, mà tổng hợp khai vào Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2018 thì Công ty chỉ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT liên quan đến hóa đơn GTGT này nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty đối với kỳ tính thuế tháng 01/2018.

4. Công văn số 2789/TCT-KK ngày 16/7/2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và theo quý


          Trường hợp Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt thuộc diện khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định đầu tiên từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 thì:

Từ năm 2017, Công ty sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế năm 2016. Trường hợp Công ty năm 2016   có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng thì Công ty thuộc diện áp dựng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định 3 năm 2017, 2018, 2019Nếu doanh thu của năm 2017  do Công ty kê khai (kể cà trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là trên 50 tỷ đồng thì Công ty vấn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2019.

Trường hợp Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định 3 năm 2017, 2018, 2019 muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đâu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

 5. Công văn số 2796/TCT-DNL ngày 17/7/2018 việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế

          Trường hợp Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam sử dụng, lưu trữ các chứng từ điện tử (hóa đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung cấp ở nước ngoài và được quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của Panasonic nhưng không có chữ ký điện tử của người bán thì Công ty không được sử dụng các chứng từ này cho mục đích kê khai và nộp thuế theo quy định.

6. Công văn số 2803/TCT-DNL ngày 17/7/2018 về việc lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn


          Trường hợp các giao dịch thu phí, lãi tiền vay, hoạt động kinh doanh ngoại tệ khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) thì tại từng chi nhánh, Hội Sở chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam không phải in bảng kê bán lẻ hàng ngày và được phép lập chung một hóa đơn theo bảng kê cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong tháng tại từng chi nhánh, Hội Sở chính vào cuối tháng đó. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hóa đơn dược lập nêu trên.

          7. Công văn số 2818/TCT-DNL ngày 19/7/2018 về thực hiện hóa đơn điện tử
         

          Trường hợp khách hàng yêu cầu gửi HĐĐT qua email thì Ngân hàng gửi HĐĐT qua email cho khách hàng. Hóa đơn điện tử của khách hàng khi xuất trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đảm bảo giá trị pháp lý theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 nêu trên.

          HĐĐT chuyển đổi sang giấy của Ngân hàng phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Ngân hàng (trừ hóa đơn dịch vụ ngân hàng không nhất thiết phải có dấu của người bán). Đề nghị Ngân hàng thực hiện chuyển đổi chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

          Khách hàng của MUFG được sử dụng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

8. Công văn số 2821/TCT-DNL ngày 19/7/2018 ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản

- Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ cao su tươi thì phần thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập của hoạt động sơ chế hoặc nhận gia công sơ chế mủ cao su (bao gồm cả tự trồng và thu mua của tiểu điền) thành các sản phẩm được xác định là mủ cao su sơ chế theo hướng dẫn tại công văn số 7193/BTC-TCT ngày 30/4/2014 của Bộ Tài chính thì khoản thu nhập này không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản.

- Trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động thu mua mủ cao su về để bán thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trân trọng.